Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie społeczeństwa o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci kanalizacyjnej w układzie ciśnieniowo-grawitacyjnym wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Zieleniec i części miejscowości Pokój

SG.VI.6220.02.2014

Pokój, 22 kwietnia 2014 r.

 

Zawiadomienie

poprzez obwieszczenie

o zebraniu materiału dowodowego

 

            W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacyjnej w układzie ciśnieniowo-grawitacyjnym wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Zieleniec i części miejscowości Pokój realizowanego przez Gminę Pokój, zawiadamiam społeczeństwo, że tutejszy Organ zakończył postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.

            Na zapoznanie się z zebranym materiałem dowodowym oraz wnoszenie uwag i wniosków przez strony postępowania organ wyznaczył termin 3 dni od dnia umieszczenia niniejszego zawiadomienia.

           

                                                                                      Wójt Gminy Pokój

                                                                                                 /-/

                                                                                         Barbara Zając

 

 

 

Zamieszczono:

 1. tablica ogłoszeń Ug Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,
 2. tablicach ogłoszeń sołectwa Zieleniec oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie sołectwa Zieleniec,
 3. tablicach ogłoszeń sołectwa Pokój oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Sołectwa Pokój
 4. strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
 5. a/a

 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-04-2014
  przez: Aleksandra Kołodziejczyk
 • opublikowano:
  22-04-2014 10:14
  przez: Aleksandra Kołodziejczyk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 2295
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl