Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Pokój z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Pokój

Zarządzenie Nr 20/2014
Wójta Gminy Pokój
z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Pokój

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), Wójt Gminy Pokój, zarządza, co następuje:

§1. Dla celów  głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. wyznacza się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2 z siedzibą w Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Wojska Polskiego 26 w Pokoju.

§2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaniu do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. wyborów.

§4. Zarządzenie podlega przekazaniu do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy     

Barbara Zając    

 

Metryczka
 • wytworzono:
  25-04-2014
  przez: Teresa Krysiak
 • opublikowano:
  25-04-2014 12:41
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 2810
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl