Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie społeczeństwa poprzez obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 SG.VI.6220.02.2014

Pokój, dnia 30 kwietnia 2014 r.

 

 

Zawiadomienie

poprzez obwieszczenie

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamia społeczeństwo, że w dniu 28 kwietnia 2014 r. na wniosek Biura Projektowo-Usługowego BIO-PROJEKT Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec, z siedzibą w Opolu, po uzyskaniu wymaganych opinii wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„budowie sieci kanalizacyjnej w układzie ciśnieniowo-grawitacyjnym wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Zieleniec i części miejscowości Pokój realizowanego przez Gminę Pokój”

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzyskanymi w sprawie opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie.

               Z ww. dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, pok. Nr 42 (I piętro) w godzinach pracy urzędu t.j. pn-8.00 – 16.00, wt-pt -7.30 -15.30 do dnia 7 maja 2014 r.

 

                                                                                            Wójt Gminy Pokój

                                                                                            /-/

                                                                                            Barbara Zając

 

Zamieszczono:

  1. tablica ogłoszeń Ug Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,
  2. tablicach ogłoszeń sołectwa Zieleniec oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie sołectwa Zieleniec,
  3. tablicach ogłoszeń sołectwa Pokój oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Sołectwa Pokój
  4. strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
  5. a/a