Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Pokój z dnia 05 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Zarządzenie Nr 26/2014
Wójta Gminy Pokój
z dnia 5 maja 2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Na podstawie art. 182 § 1ust. 1 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm) w związku z uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011r.  W sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Parlamentu Eurpoejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 30, poz. 345) zarządza się co następuje:

§1. W wyborach  do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r., w Gminie Pokój powołuje się osiem obwodowych komisji wyborczych, których składy osobowe zawiera wykaz, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. 1. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pokój i umieszczone  w Biuletynie Informacji Publicznej .
2. Składy poszczególnych Komisji zostaną wywieszone również w ich siedzibach.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi do spraw wyborów – urzędnikowi wyborczemu w Gminie Pokój.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Pokój  

Barbara  Zając     


Załącznik do Zarządzenia
Nr 26/2014 Wójta Gminy
Pokój z dnia 05 maja 2014 r.

Wykaz składów Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Pokój – w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Ładzy – budynek byłej Szkoły Podstawowej ul. Reymonta 3

 1. Ewa Zdzisława Lizak – zam. Pokój
 2. Katarzyna Anna Niwa – zam. Pokój
 3. Barbara Wójcik – zam. Pokój
 4. Paweł Piotr Nartowski – zam. Pokój
 5. Mateusz  Maksymilian Letki – zam. Pokój
 6. Sabina Natalia Wuczkowska – zam. Pokój
 7. Agnieszka  Katarzyna Piekarek – zam. Opole

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Pokoju – Ochotnicza Straż Pożarna ul. Wojska Polskiego 26

 1. Małgorzata Konat – zam. Pokój
 2. Halina Zofia Grzybek – zam. Jagienna
 3. Małgorzata Maria  Łakomska – zam. Zieleniec
 4. Sylwia Karina Zając – zam. Pokój
 5. Aniela Halina  Krocz - zam. Pokój
 6. Andrzej Piotr  Olszak – zam. Pokój
 7. Paulina Maria  Helińska – Pokój

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Pokoju – sala narad Urząd Gminy ul. Sienkiewicza 8

 1. Jolanta Anna Szeląg – zam. Pokój
 2. Magdalena Maria Lewicka – zam. Pokój
 3. Barbara Nowacka – zam. Pokój
 4. Aleksandra Katazryna Golik – zam. Pokój
 5. Ilona Kinga Kozłowska – zam. Pokój
 6. Seweryn Eugeniusz  Wuczkowski – zam. Pokój
 7. Jolanta Elżbieta  Helińska – zam. Pokój

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Domaradzu – Szkoła Podstawowa Domaradz 3

 1. Krystyna Arleta  Łakoma – zam. Pokój
 2. Joanna Barbara Tasiemska – zam. Jagienna
 3. Michał Sylwester  Kruczek – zam. Domaradz
 4. Magdalena Agata  Łakomy – zam. Pokój
 5. Jan  Antoni Zimoch – zam. Pokój
 6. Katarzyna Agnieszka Kruszelnicka-Żak – zam. Żabiniec
 7. Daria Agnieszka  Szmaja – zam. Krogulna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Dąbrówce Dolnej – Środowiskowy Hufiec Pracy ul. Szkolna 5

 1. Halina Kujawa – zam. Zieleniec
 2. Kamil Andrzej Hanuszewicz – zam. Kopalina
 3. Wanda Maria Czaińska – zam. Zawiść
 4. Piotr  Krzysztof  Zając – zam. Pokój
 5. Tamara  Walczok – zam. Domaradzka Kuźnia
 6. Izabela Teresa Riwoldt – zam. Jagienna
 7. Mateusz  Krzysztof Dąbrowski – zam. Domaradzka Kuźnia

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Zawiści -  Świetlica Wiejska ul. Odrodzenia Polski 2

 1. Wioletta Baran – zam. Pokój
 2. Jolanta Hanuszewicz – zam. Kopalina
 3. Wacław Stanisław Kociencki – zam. Zawiść
 4. Longin Ciesielski – zam. Pokój
 5. Anita Godek – zam. Lubnów
 6. Gabriela Anna Szweda – zam. Zawiść
 7. Marlena Dorota  Walek – zam. Lubnów

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Zieleńcu -  Świetlica Wiejska Zieleniec 26A

 1. Danuta Krystyna Gryl – zam. Krogulna
 2. Małgorzata Helena Niwa – zam. Pokój
 3. Monika Katarzyna Łakomska – zam. Pokój
 4. Jadwiga Teresa Sowa – zam. Zieleniec
 5. Marzena Kumięga – zam. Siedlice
 6. Sebastian Paweł Olszak – zam. Pokój
 7. Krzysztof Rafał Hładik – zam. Zieleniec

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Fałkowicach – Świetlica Wiejska Fałkowice 61

 1. Bogusława Krystyna  Mudry – zam. Pokój
 2. Grażyna Machowska – zam Kopalina
 3. Teresa Małgorzata Kruczek – zam. Domaradz
 4. Marta  Maria Gryl – zam. Krogulna
 5. Danuta Teresa Zimoch – zam. Pokój
 6. Jolanta Urban – zam. Jagienna
 7. Ewa Monika Kupilas – zam. Fałkowice