Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

WYBORY SAMORZĄDOWE

NIEDZIELA 16 LISTOPADA 2014 R.

Głosujemy w godz. 700 - 2100


WYNIKI WYBORÓW


Informacje o:

 1. wyborach dla wyborców niepełnosprawnych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych:
  1. Procedura składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  2. Głosowanie korespondencyjne
  3. PDFZarządzenie w sprawie informacji o numerach granicach i siedzibach OKW.pdf (129,69KB)
 2. właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
  1. INFORMACJA o okręgach i obwodach głosowania
 3. warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania:
  1. Informacja o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania
 4. komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów:
  1. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Pokój
  2. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Pokój
  3. OBWIESZCZENIA o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Namysłowskiego i Sejmiku Województwa Opolskiego
 5. warunkach oraz formach głosowania:
  1. Informacja o sposobie głosowania
  2. Głosowanie korespondencyjne
  3. Procedura składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 6. wyznaczeniu na obszarze gminy (miasta) odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych:
  1. Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Pokój z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych