Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

WYBORY SAMORZĄDOWE

NIEDZIELA 16 LISTOPADA 2014 R.

Głosujemy w godz. 700 - 2100


WYNIKI WYBORÓW


Informacje o:

 1. wyborach dla wyborców niepełnosprawnych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych:
  1. Procedura składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  2. Głosowanie korespondencyjne
  3. PDFZarządzenie w sprawie informacji o numerach granicach i siedzibach OKW.pdf
 2. właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
  1. INFORMACJA o okręgach i obwodach głosowania
 3. warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania:
  1. Informacja o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania
 4. komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów:
  1. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Pokój
  2. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Pokój
  3. OBWIESZCZENIA o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Namysłowskiego i Sejmiku Województwa Opolskiego
 5. warunkach oraz formach głosowania:
  1. Informacja o sposobie głosowania
  2. Głosowanie korespondencyjne
  3. Procedura składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 6. wyznaczeniu na obszarze gminy (miasta) odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych:
  1. Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Pokój z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

Metryczka
 • wytworzono:
  06-05-2014
  przez: Teresa Krysiak
 • opublikowano:
  06-05-2014 10:25
  przez: Tomasz Zimoch
 • zmodyfikowano:
  19-11-2014 09:46
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 16428
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl