Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

"Remont mostu na rzece Stobrawie w miejscowości Lubnów (kilometraż 0,25 km – dz. ew. nr 1/3 obręb Lubnów)"

30-05-2014 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - HTML182762-2014.html

23-05-2014 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

HTMLOgłoszenie o zamówieniu 153746-2014.html

DOCSIWZ.doc

DOCZal.nr1 - oferta cenowa.doc

DOCZal.nr2 - oswiadczenie wykluczenie.doc

DOCZal.nr3 - grupa kapitałowa.doc

DOCZal.nr4 - ośw.warunki.doc

DOCZal.nr5 - wykaz robot.doc

DOCZal.nr6 - wykaz osob.doc

DOCZal.nr7 - oswiadczenie uprawnienia .doc

DOCZal.nr 8 do siwz umowa o roboty budowlane.doc

DOCZal.nr 9 do siwz Wzór gwarancji należytego wykonania umowy.doc

ZIPzal.nr 10 - projek budowlano - wykonawczy.zip

ZIPZal.nr 11 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.zip

PDFzal.nr 12 - przedmiar robót.pdf

ZIPzal.nr 13 - dokumentacja z badania podłoża gruntowego.zip

Metryczka
 • wytworzono:
  07-05-2014
  przez: Andrzej Pawlicki
 • opublikowano:
  07-05-2014 15:13
  przez: Andrzej Pawlicki
 • zmodyfikowano:
  30-05-2014 08:36
  przez: Andrzej Pawlicki
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 2888
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl