Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 28.09.2011 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój zarządzonych na dzień 16 października 2011 r.

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju

z dnia 28.09.2011 r.
 

w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój zarządzonych na dzień 16 października 2011 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę -  Kodeks wyborczy,  który stanowi,  że :  "Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów organów  stanowiących jednostek samorządu  terytorialnego  przeprowadzanych w trakcie kadencji,   w czasie, której ustawa wymieniona w art. 1 weszła w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe."   Gminna Komisja Wyborcza w Pokoju postanawia, co następuje:

 
§1

Dla przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pokój zarządzonych na dzień 16 października 2011 r., powołuje się Okręgową Komisję Wyborczą dla okręgu wyborczego nr 5  w składzie:

 

1.      Wioletta Baran

2.      Irena Kowalska

3.      Sylwia Zając

4.      Piotr Golik

5.      Krystyna Łakoma

 
 
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 
 
 
Przewodnicząca Gminnej
Komisji Wyborczej w Pokoju
 

                                          Ewa Lizak 

Podmiot udostępniający: Gminna Komisja Wyborcza w Pokoju
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Lizak
Data wytworzenia: 2011-09-28