Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych

O B W I E S Z C Z E N I E
 WÓJTA GMINY POKÓJ
 

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach

Obwodowych Komisji Wyborczych
 
 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz.1547 z późn. zmianami) Wójt Gminy Pokój podaje do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych, w których w dniu 16 października 2011 r. odbędzie się głosowanie w wyborach uzupełniających do rady gminy,

 
 

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

 
4.
Sołectwo Domaradz z
przysiółkami:
Jagienna, Kozuby, Paryż,
Świercowskie, Żabiniec
 
Szkoła Podstawowa ,
Domaradz 3,
Domaradz

(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

 
 
 

GŁOSOWANIE W WYZNACZONEJ SIEDZIBIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W GODZINACH

od 800 do 2200
                                                                      
                       

                                                                                              Wójt Gminy                  

Barbara Zając              
  

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Krysiak
Data wytworzenia: 2011-10-06