Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Gminy Pokój - 27 czerwca 2014 r. o godz. 14.00

OR.II.0002.34.2013

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

27  czerwca 2014 r. o godz.1400

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXIII sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Wykonanie budżetu gminy za 2013 rok - podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2013 rok
  b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2013 rok
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy
  b) powołania Młodzieżowej Rady Gminy Pokój oraz nadania jej Statutu
  c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  d) zmiany budżetu gminy na 2014 rok
  e) wieloletniej prognozy finansowej
 10. Zapytania i wnioski mieszkańców
 11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 12. Zakończenie sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy        

mgr Jacek Gosławski              

Metryczka
 • wytworzono:
  20-06-2014
  przez: Elżbieta Kuklok
 • opublikowano:
  20-06-2014 13:23
  przez: Tomasz Zimoch
 • zmodyfikowano:
  20-06-2014 13:26
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 4459
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl