Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kompetencje organów władzy

nowa podstrona, dodana 2004-07-19

Zgodnie z art. 11a. ustawy o samorządzie gminnym organami gminy są Rada Gminy w Pokoju oraz Wójt Gminy Pokój.
Rada Gminy liczy piętnastu członków. Jej kompetencje określa przede wszystkim ustawa o samorządzie gminnym. Liczne jednak uprawnienia tego organu określają również przepisy innych ustaw. 
Wójt Gminy jest organem wykonawczym, jednoosobowym. Do jego podstawowych kompetencji należy – zgodnie z art. 30 w/w ustawy - wykonanie uchwał rady gminy oraz przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.informację wytworzył(a): Joanna Ptaszek
za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
data wytworzenia: 21.07.2004r.