Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Pokój zaprasza do złożenia oferty cenowej na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 800.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2014 r.

I . Warunki szczegółowe:

1. kwota kredytu 800.000,00 zł,
2. okres kredytowania: od 18 sierpnia 2014 do 31 grudnia 2021 roku,
3. okres karencji rat kapitałowych - do 31 stycznia 2015 roku,
4. udostępnienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego w jednej transzy do 18 sierpnia 2014 r,
5. Spłata kapitału będzie następowała w równych rata miesięcznych
6. Odsetki będą płatne co miesiąc.
7. Środki z kredytu bankowego przekazywane będą na rachunek budżetu gminy nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004  w BS Namysłów,
8. Sposób ustalenia stawki oprocentowania w rzeczywistym okresie kredytowania będzie wynikał z przepisów obowiązujących w banku Wykonawcy oraz projektu umowy kredytowej przygotowanej przez oferenta. Umowa zawarta będzie między Gmina Pokój jako Zamawiającym a Bankiem jako Wykonawcą,
9. Jedyny koszt kredytu stanowić może jednorazowa prowizja i oprocentowanie kwoty kredytu. Nie przewiduje się dodatkowych opłat manipulacyjnych z tytułu przyznania kredytu.
10. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco.
11. Oferty cenowe należy składać do 11 sierpnia 2014 w siedzibie Urzędu Gminy Pokój  ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój w sekretariacie urzędu. Liczy się data wpływu.

II. Gmina udostępnia następujące informacje:
1. Sprawozdanie RB NDS za 2 kw. 2014r, Sprawozdanie RB Z za 2 kw. 2014 r.,Sprawozdanie RB NDS za 2013 r, Sprawozdanie RB Z za 2013 r.,
2. Uchwała Nr XXXIV/312/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
3. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu.

III. Informuję, że uchwała budżetowa gminy na 2014r N i Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego BIP Urząd Gminy Pokój w zakładce "Akty prawne – Uchwały Rady Gminy 2010 - 2014".


Pliki do pobrania: