Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Wykonanie dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działce nr 1189/285 k.m. 3 obręb Pokój

 SG.VI.6220.08.2013

Pokój, dnia 21 sierpnia 2014 r.

 

 

Zawiadomienie

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235) zawiadamia społeczeństwo, że w dniu 21 sierpnia 2014 r. na wniosek Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki z o.o., z siedzibą w Namysłowie, po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonanie dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działce nr 1189/285 k.m. 3 obręb Pokój”

Informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzyskanym w sprawie uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

               Z ww. dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, pok. Nr 42 (I piętro) w godzinach pracy urzędu t.j. pn-8.00 – 16.00, wt-pt -7.30 -15.30 do dnia 29 sierpnia 2014 r.

 

 

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając

 

Zamieszczono:

  1. tablica ogłoszeń Ug Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,
  2. tablicach ogłoszeń sołectwa Pokój oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Sołectwa Pokój
  3. strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gminapokoj.pl,
  4. a/a