Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Gminy Pokój - 8 września 2014 r. o godz. 15.00

Pokój, dnia 29 sierpnia 2014 r.

OR.II.0002.35.2014

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zapraszam na  XXXV sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

8  września 2014 r. o godz.1500

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXIV sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zaopiniowania propozycji planu aglomeracji „Pokój”
  b) zmiany uchwały nr IV/20/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
  c) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
  d) zmiany budżetu gminy na 2014 rok
  e) wieloletniej prognozy finansowej
 10. Zapytania i wnioski mieszkańców
 11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 12. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jacek Gosławski