Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy w Pokoju

 W załącznikach znajdują się uchwały Rady Gminy w Pokoju

kadencja 2002-2006


 

informację wytworzył(a): Joanna Ptaszek
za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
data wytworzenia: 15.02.2005

 

DOCuchwała nr I.1.02 Rady Gminy w Pokoju w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Pokój.doc (54,50KB)

DOCUchwała nr XII.115.2003 z dnia 29.12.2003r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 2004-2008.doc (707,00KB)

DOCUchwała nr XII.116.2003 z dnia 29.12.2003r. w sprawie zmiany uchwały.doc (295,00KB)

DOCUchwała nr XIII.117.2003 z dnia 16.02.2004r. w sprawie planu pracy Rady Gminy w Pokoju..doc (554,00KB)

DOCUchwała nr XIII.118.2003 z dnia 16.02.2004r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Pokoju..doc (491,50KB)

DOCUchwała nr XIII.119.2003 z dnia 16.02.2004r. w sprawie planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy w Pokoju..doc (400,50KB)

DOCUchwała nr XIII.121.2004 z dnia 16.02.2004r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok.doc (1,51MB)

DOCUchwała nr XIII.120.2004 z dnia 16.02.2004r. w sprawie zmiany uchwały.doc (214,50KB)

DOCUchwała nr XIII.122.2004 z dnia 16.02.2004r. w sprawie przekazania mienia ruchomego.doc (203,50KB)

DOCUchwała nr XIV.124.2004 z dnia 29.3.2005 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.doc (191,50KB)

DOCUchwała nr XV.134.2004 z dnia 17.05.2004 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.doc (290,50KB)

DOCUchwała nr XV.134.2004 z dnia 17.05.2004 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy.doc (250,00KB)

DOCUchwała nr XV.135.2004 z dnia 17.05.2004 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy.doc (250,00KB)

DOCUchwała nr XV.136.2004 z dnia 17.05.2004 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy.doc (623,00KB)

DOCUchwała nr XV.137.2004 z dnia 17.05.2004 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy.doc (253,00KB)

DOCUchwała nr XV.138.2004 z dnia 17.05.2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.doc (276,50KB)

DOCUchwała nr XV.139.2004 z dnia 17.05.2004 w sprawie zmiany uchwałybudżetowej na 2004r..doc (897,50KB)

DOCUchwała nr XV.140.2004 z dnia 17.05.2004 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy.doc (246,00KB)

DOCUchwała nr XV.141.2004 z dnia 17.05.2004 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy.doc (272,50KB)

DOCUchwała nr XVI.142.2004 z dnia 28.06.2004 w sprawie uchwalenia uchwały.doc (179,50KB)

DOCUchwała nr XVI.143.2004 z dnia 28.06.2004 w sprawie przyjęcia nieruchomości na mienie gminy.doc (267,50KB)

DOCUchwała nr XVI.144.2004 z dnia 28.06.2004 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy w drodze bezprzetargowej.doc (643,50KB)

DOCUchwała nr XVI.145.2004 z dnia 28.06.2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.doc (271,00KB)

DOCUchwała nr XVI.146.2004 z dnia 28.06.2004 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004r..doc (1,71MB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XIV.123.2004 z dnia 29.03.2004r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Pokój z org. pozarządowymi na 2004r..doc (292,50KB)

DOCUchwała nrXIV.123.2004 z dnia29.3.2005 w sprawieprzyjęcia programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi na rok 2004.doc (1 002,00KB)

DOCUchwała nrXIV.125.2004 z dnia 29.3.2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wynagrodzeń pracowników ZGK w Pokoju.doc (681,00KB)

DOCUchwała nrXIV.127.2004 z dnia 29.3.2005 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy w drodze bezprzetargowej.doc (573,50KB)

DOCUchwała nrXIV.128.2004 z dnia 29.3.2005 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy w drodze bezprzetargowej.doc (772,00KB)

DOCUchwała nrXIV.129.2004 z dnia 29.3.2005 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy.doc (552,00KB)

DOCUchwała nrXIV.130.2004 z dnia 29.3.2005 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004r..doc (1,10MB)

DOCUchwała nrXIV.131.2004 z dnia 29.3.2005 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy.doc (184,50KB)

DOCUchwała nrXIV.132.2004 z dnia 29.3.2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Planu Rozwoju Gminy Pokój na lata 2004-2013.doc (981,50KB)

DOCUchwała nrXV.133.2004 z dnia 17.05.2004 w sprawie zmiany uchwały.doc (19,50KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr VII.66.2003 z dnia 26.05.2003r.w sprawie uchylenia uchwały nr XXXV.245.2001 z dnia 28.12.2001r. w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.doc (82,00KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr VII.68.2003 z dnia 26.05.2003r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pokój.doc (162,50KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr VII.69.2003 z dnia 26.05.2003r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pokój.doc (136,00KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr VII.70.2003 z dnia 26.05.2003r.w sprawie określenia osob inkasentów opłaty targowej oraz wysokości ich wynagrodzeń.doc (134,50KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr VII.71.2003 z dnia 26.05.2003r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.doc (100,00KB)

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nr VIII.73.2003r. z dnia 30.06.2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój.doc (295,50KB)

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrIX.76.2003r. z dnia 25.08.2003r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2003 rok.doc (505,00KB)

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrIX.77.2003r. z dnia 25.08.2003r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 2003-2007.doc (181,50KB)

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrIX.78.2003r. z dnia 25.08.2003r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.doc (80,00KB)

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrIX.79.2003r. z dnia 25.08.2003r. w sprawie uchwalenia Statusu Gminy Pokój..doc (1,64MB)

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrIX.80.2003r.z dnia 25.08.2003r w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy w drodz bezprzetargowej.doc (191,50KB)

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrIX.81.2003r.z dnia 25.08.2003r w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy w drodz bezprzetargowej.doc (86,50KB)

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrVII.72.2003r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok.doc (196,50KB)

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrVIII.74.2003r. z dnia 30.06.2003r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok.doc (130,50KB)

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrVIII.75.2003r. z dnia 30.06.2003r. w sprawiezaciągnięcia kredytu długoterminowego.doc (104,00KB)

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrX.82.2003r.z dnia 13.10.2003r w sprawie powołania Skarbnika Gminy.doc (62,50KB)

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrX.83.2003r.z dnia 13.10.2003r w sprawie wyboru ławników do Sądu Okregowego w Opolu oraz do Sądu Rejonowego w Kluczborku.doc (74,00KB)

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrX.85.2003r.z dnia 13.10.2003r w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy.doc (154,50KB)

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrX.86.2003r.z dnia 13.10.2003r w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy.doc (249,50KB)

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrX.87.2003r.z dnia 13.10.2003r w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy.doc (138,50KB)

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrX.88.2003r.z dnia 13.10.2003r w sprawie wyrażenia stanowiska na temat rządowego projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.doc (157,50KB)

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrX.89.2003r.z dnia 13.10.2003r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok.doc (142,00KB)

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrX.90.2003r.z dnia 13.10.2003r w sprawie zmiany okreslenia osób inkasentów podatków oraz wysokosci ich wynagrodzenia.doc (125,50KB)

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrX.91.2003r.z dnia 13.10.2003r w sprawie zmiany załącznika do uchwały.doc (160,00KB)

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrX.92.2003r.z dnia 13.10.2003r w sprawie zmiany uchwały.doc (73,50KB)

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrX.93.2003r.z dnia 13.10.2003r w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy w drodze bezprzetargowej.doc (94,00KB)

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrXI.94.2003r.z dnia 17.11.2003r w sprawie zmiany uchwały.doc (86,50KB)

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrXI.95.2003r.z dnia 17.11.2003r w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy.doc (228,50KB)

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrXI.96.2003r.z dnia 17.11.2003r w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy.doc (315,00KB)

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrXI.97.2003r.z dnia 17.11.2003r w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy.doc (90,50KB)

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrXI.98.2003r.z dnia 17.11.2003r w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy.doc (197,00KB)

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrXI.99.2003r.z dnia 17.11.2003r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.doc (88,50KB)

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrXI.100.2003r.z dnia 17.11.2003r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok.doc (720,00KB)

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrXI.101.2003r.z dnia 17.11.2003r w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.doc (475,50KB)

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrXI.102.2003r.z dnia 17.11.2003r w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów.doc (76,50KB)

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrXI.103.2003r.z dnia 17.11.2003r w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Pokój.doc (72,50KB)

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrXI.104.2003r.z dnia 17.11.2003r w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.doc (653,50KB)

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrXII.105.2003r.z dnia 29.12.2003r w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomości na 2004r..doc (186,00KB)

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrXII.106.2003r.z dnia 29.12.2003r w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.doc (471,50KB)

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrXII.107.2003 z dnia 29.12.2003r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok.doc (459,50KB)

SFVUchwała Rady Gminy w Pokoju nrXII.108.2003 z dnia 29.12.2003r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2004 rok.sfv (334,00)

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrXII.109.2003 z dnia 29.12.2003r. w sprawie zmiany uchwały.doc (242,00KB)

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrXII.110.2003 z dnia 29.12.2003r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.doc (247,00KB)

DOCUchwała Rady Gminy w Pokoju nrXII.111.2003 z dnia 29.12.2003r. w sprawie ustaleniaopłat za usługi pogrzebowe świadczone na cmentarzu komunalnym w Zieleńcu.doc (239,00KB)

SFVUchwała Rady Gminy w Pokoju nrXII.112.2003 z dnia 29.12.2003r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Gimnazjalnych w Pokoju.sfv (368,00)

SFVUchwała Rady Gminy w Pokoju nrX.85.2003r.z dnia 13.10.2003r w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy.sfv (346,00)

DOCUchwała nr XII.115.2003 z dnia 29.12.2003r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 2004-2008.doc (707,00KB)

DOCUchwała nr XII.116.2003 z dnia 29.12.2003r. w sprawie zmiany uchwały.doc (295,00KB)

DOCUchwała nr XIII.117.2003 z dnia 16.02.2004r. w sprawie planu pracy Rady Gminy w Pokoju..doc (554,00KB)

DOCUchwała nr XIII.118.2003 z dnia 16.02.2004r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Pokoju..doc (491,50KB)

DOCUchwała nr XIII.119.2003 z dnia 16.02.2004r. w sprawie planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy w Pokoju..doc (400,50KB)

DOCUchwała nr XIII.120.2004 z dnia 16.02.2004r. w sprawie zmiany uchwały.doc (214,50KB)

DOCUchwała nr XIII.121.2004 z dnia 16.02.2004r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok.doc (1,51MB)

DOCUchwała nr XIII.122.2004 z dnia 16.02.2004r. w sprawie przekazania mienia ruchomego.doc (203,50KB)

DOCDokuchwałaIV.30.2003 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Pokoju.doc (437,50KB)

DOCchwałanrII.12.2002 w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez organy gminy nie objęte pprzepisami o opłacie skarbowej na rok 2003.doc (749,50KB)

DOCi warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Pokój.doc (83,00KB)

DOCuchwała nr VI.57.2003 z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.doc (64,50KB)

DOCuchwała nr VI.58.2003 z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie odwołania Skarnika Gminy.doc (67,50KB)

DOCuchwała nr VI.59.2003 z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie powołania Sekretarza Gminy.doc (61,00KB)

DOCuchwała nr VI.60.2003 z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy w Pokoju.doc (123,50KB)

DOCuchwała nr VI.61.2003 z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Zakładu Gospodarki komunalnej w Pokoju.doc (253,00KB)

DOCuchwała nr VI.62.2003 z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie uchwały budżetowej na 2003 rok.doc (323,00KB)

DOCuchwała nr VI.63.2003 z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia gminnego programu ochrony środowiska na lata 2003-2010.doc (700,50KB)

DOCuchwała nr VI.64.2003 z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy w drodze bezprzetargowej.doc (84,50KB)

DOCuchwała nr VII.65.2003 z dnia 26 maja 2003r. w sprawie utrzymania Zespołu Szkół Gimnazjalnych.doc (72,50KB)

DOCUchwała Rady Gminy nrXII.113.2003 z dnia 29.12.2003r w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy.doc (1,68MB)

DOCUchwała Rady Gminy nrXII.114.2003 z dnia 29.12.2003r w sprawie przyjęcia do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004r..doc (19,50KB)

DOCuchwałaII.6.2002 w sprawie uchwalenia wysokości zryczałtowanej diety miesięcznej.doc (194,50KB)

DOCuchwałaII.7.2002 w sprawie wysokości diet radnych i członków komisji.doc (211,50KB)

DOCuchwałaII.9.2002 w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Pokój na rok podatkowy 2003.doc (2,91MB)

DOCuchwałaIII.18.2002 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy.doc (162,00KB)

SFVuchwałaIII.27.2002 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r.sfv (238,00)

DOCuchwałaIV.29.2003 w sprawie planu pracy Rady Gminy w Pokoju.doc (754,50KB)

DOCuchwałanr.I.2.2002 Rady Gminy w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego.doc (129,50KB)

DOCuchwałanr.II.3.2002 Rady Gminy w sprawie powołania komisji rewizyjnej.doc (109,50KB)

DOCuchwałanr.II.5.2002 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.doc (863,50KB)

DOCuchwałanr.II.10.2002 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2003r.doc (377,50KB)

DOCuchwałanr.II.11.2002 w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na 2003r.doc (266,50KB)

SFVuchwałanr.IV.28.2002 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pokój.sfv (236,00)

DOCuchwałanr.IV.34.2003 w sprawie powołania Komisji Budżetowej.doc (143,00KB)

DOCuchwałanr.IV.36.2003 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienia gminy w drodze bezprzetargowej.doc (175,00KB)

DOCuchwałanr.VI.56.2003 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002rok.doc (180,00KB)

DOCuchwałanrII.13.2002 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2003.doc (744,00KB)

DOCuchwałanrII.14.2002 w sprawie zmiany uchwałay budzżetowej na 2002 rok.doc (1,19MB)

SFVuchwałanrIII.15.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i osprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze gminy Pokój.sfv (380,00)

DOCuchwałanrIII.16.2002 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy.doc (82,50KB)

DOCuchwałanrIII.19.2002 w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.doc (1,90MB)

DOCuchwałanrIII.20.2002 w sprawie- wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach.doc (1,38MB)

DOCuchwałanrIII.21.2002 w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.doc (898,50KB)

DOCuchwałanrIII.22.2002 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanu ścieków.doc (340,50KB)

DOCuchwałanrIII.23.2002 w sprawie opłat za usługi komunalne na rok 2003.doc (212,00KB)

DOCuchwałanrIII.24.2002 w sprawie ustalenia cen za usługi pogrzebowe świadczone na cmentarzu komunalnym w Zieleńcu na rok 2003.doc (194,00KB)

DOCuchwałanrIII.25.2002 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gmniy.doc (180,50KB)

DOCuchwałanrIII.26.2002 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2002 rok.doc (696,00KB)

DOCuchwałanrIII. 17.2002 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy.doc (121,50KB)

DOCuchwałanrIV.31.2003 w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Pokój.doc (280,50KB)

DOCuchwałanrIV.32.2003 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.doc (239,00KB)

DOCuchwałanrIV.33.2003 w sprawie uchwalenia wysokości zryczałtowanej diety miesięcznej dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy.doc (180,00KB)

DOCuchwałanrIV.35.2003 w sprawie uchylenia uchwały.doc (150,00KB)

DOCuchwałanrIV.37.2003 W sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy w drodze bezprzetargowej.doc (174,50KB)

DOCuchwałanrIV.38.2003 w sprawie zbycia nieruchmości stanowiących mienie gminy w drodze bezprzetargowej.doc (164,50KB)

DOCuchwałanrIV.39.2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat.doc (181,50KB)

DOCuchwałanrIV.40.2003 w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Gminy Pokój.doc (283,50KB)

ZIPuchwałanrIV.41.2003 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pokój.zip (2,88MB)

DOCuchwałanrIV.44.2003 w sprawie zmiany uchwały budźetowej na rok 2003.doc (646,50KB)

DOCuchwałanrV.43.2003 w sprawie utworzenia publicznego Gimnazjum dla Dorosłych.doc (173,50KB)

DOCuchwałanrV.45.2003 w sprawie przyjęcia do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003.doc (2,25MB)

DOCuchwałanrV.46.2003 w sprawie przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Pokój.doc (168,50KB)

DOCuchwałanrV.47.2003 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy w drodze bezprzetargowej.doc (226,00KB)

DOCuchwałanrV.48.2003 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy.doc (208,50KB)

DOCuchwałanrV.49.2003 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy.doc (226,50KB)

DOCuchwałanrV.50.2003 w sprawie udzielenia dotacji dla Gminnego Zrzeszenia-Ludowe Zespoły Sportowe w Pokoju.doc (219,00KB)

DOCuchwałanrV.51.2003 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2003.doc (653,00KB)

DOCuchwałanrV.52.2003 w sprawie uchwały nrII.13.2002 Rady Gminy w Pokoju z dnia 29 listopada 2002.doc (417,00KB)

DOCuchwałanrV.53.2003 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy.doc (236,00KB)

DOCuchwałanrV.54.2003 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2003.doc (324,00KB)

SFVuchwałanrVI.55.2003 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli....sfv (242,00)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XIV.124.2004 z dnia 29.03.2004r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.doc (192,00KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XIV.125.2004 z dnia 29.03.2004r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w OPS.doc (291,50KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XIV.126.2004 z dnia 29.03.2004r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w ZGK.doc (352,00KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XIV.131.2004 z dnia 29.03.2004r. w sprawie odwołania Sekretarza Gminy.doc (184,50KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XIX.159.2004 z dnia 28.10.2004r. w sprawie uchylenia uchwał.doc (195,50KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XIX.160.2004 z dnia 28.10.2004r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.doc (300,00KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XIX.161.2004 z dnia 28.10.2004r. w sprawie wysokości oraz szczególnych warunków przyznawania zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie.doc (911,50KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XIX.162.2004 z dnia 28.10.2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową , zasiłki okresowe lub celowe udzielone pod warunkiem zwrotu.doc (489,00KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XIX.163.2004 z dnia 28.10.2004r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 2005-2009.doc (364,50KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XIX.164.2004 z dnia 28.10.2004r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004r..doc (539,00KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XV.132.2004 z dnia 17.05.2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego planu Rozowju Gminy Pokój na lata 2004-2013.doc (343,00KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XVI.147.2004 z dnia 28.06.2004r. w sprawie przystąpienia gminy Pokój do projektu e-urzad dla mieszkańca Opolszczyzny.doc (373,50KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XVI.148.2004 z dnia 28.06.2004r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.doc (324,00KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XVII.149.2004 z dnia 05.07.2004r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004r..doc (334,50KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XVIII.150.2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004r..doc (261,00KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XVIII.151.2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004r..doc (262,50KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XVIII.152.2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych.doc (577,50KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XVIII.153.2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie okreslenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach zadań własnych na dożywianie uczniów.doc (552,00KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XVIII.154.2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie okreslenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnosci za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.doc (635,00KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XVIII.155.2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok.doc (411,00KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XVIII.156.2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.doc (168,00KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XVIII.157.2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie odwołania członka Komisji Budżetowej.doc (184,00KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XVIII.158.2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetowej.doc (181,50KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XIX.159.2004 z dnia 28.10.2004r. w sprawie uchylenia uchwał.doc (195,50KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XIX.160.2004 z dnia 28.10.2004r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.doc (300,00KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XIX.161.2004 z dnia 28.10.2004r. w sprawie wysokości oraz szczególnych warunków przyznawania zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie.doc (911,50KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XIX.162.2004 z dnia 28.10.2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową , zasiłki okresowe lub celowe udzielone pod warunkiem zwrotu.doc (489,00KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XIX.163.2004 z dnia 28.10.2004r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 2005-2009.doc (364,50KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XIX.164.2004 z dnia 28.10.2004r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004r..doc (539,00KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XX.168.2004 z dnia 29.11.2004r. w sprawie powołania doraźnej komisji ds. opracowania Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.doc (344,50KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XX.167.2004 z dnia 29.11.2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnej strategii rozwiązywani problemów społecznych...na lata 2005-2015.doc (254,00KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XX.166.2004 z dnia 29.11.2004r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy pokój z organizacjami pozarządowymi na 2005r..doc (299,00KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XX.165.2004 z dnia 29.11.2004r. w sprawie nadania statutu Publicznej szkole Podstawowej w Pokoju.doc (359,50KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XX.169.2004 z dnia 29.11.2004r. w sprawie powołania doraźnej komisji ds. rozwoju lokalnego.doc (239,50KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XX.170.2004 z dnia 29.11.2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową , zasiłki okresowe lub celowe udzielone pod warunkiem zwrotu.doc (419,00KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XX.171.2004 z dnia 29.11.2004r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących mienie gminy.doc (278,50KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XX.172.2004 z dnia 29.11.2004r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących mienie gminy.doc (276,00KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XX.173.2004 z dnia 29.11.2004r. w sprawie ustalenia górej stawki opłaty za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Gminy Pokój.doc (244,50KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XX.174.2004 z dnia 29.11.2004r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.doc (401,00KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XX.175.2004 z dnia 29.11.2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005r. oraz zwolnień w tym podatku.doc (748,50KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XX.176.2004 z dnia 29.11.2004r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok.doc (482,00KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XX.177.2004 z dnia 29.11.2004r. w sprawie powołania komisji doraźnej.doc (212,00KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XXI.178.2004 z dnia 28.12.2004r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników szkół i przedszkoli nie będących nauczycielami.doc (323,50KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XXI.179.2004 z dnia 28.12.2004r. w sprawie uchwalenia Gminnej strategii rozwiazywania problemów społecznych....na lata 2005-2015.doc (1,66MB)

DOCzałaczniki do gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych....na lata 2005-2015.doc (1,64MB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XXI.180.2004 z dnia 28.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005.doc (1,09MB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XXI.181.2004 z dnia 28.12.2004r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok.doc (542,50KB)

DOCuchwała Rady Gminy w Pokoju nr XXI.182.2004 z dnia 28.12.2004r. w sprawie przystąpienia do spółki akcyjnej.doc (608,00KB)

DOC_zalacznik100_ (22,50KB)

DOC_zalacznik100_ (25,00KB)

DOC_zalacznik100_ (22,00KB)

DOC_zalacznik100_ (208,00KB)

DOC_zalacznik100_ (80,00KB)

DOC_zalacznik100_ (26,00KB)

DOC_zalacznik100_ (27,00KB)

DOC_zalacznik100_ (26,00KB)

DOC_zalacznik100_ (35,50KB)

DOC_zalacznik100_ (33,00KB)

DOC_zalacznik100_ (42,00KB)

DOC_zalacznik100_ (106,00KB)

RTF_zalacznik100_ (8,44KB)

DOC_zalacznik100_ (41,50KB)

DOC_zalacznik100_ (154,00KB)

DOC_zalacznik100_ (68,50KB)

DOC_zalacznik100_ (37,50KB)

DOC_zalacznik100_ (217,00KB)