Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Pokój z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

Zarządzenie Nr 52/2014
Wójta Gminy Pokój
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112 ze. zm.)  zarządzam co następuje:

§1

Miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych są sołeckie tablice informacyjne ustawione w miejscowościach Gminy Pokój tj. Dąbrówka Dolna, Domaradzka Kuźnia, Domaradz, Fałkowice, Krogulna, Kopalina, Krzywa Góra, Lubnów, Ładza, Pokój, Siedlice, Zawiść, Zieleniec.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój,  stronie internetowej Gminy Pokój oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój.

 

WÓJT GMINY  

BARBARA ZAJĄC