Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 04 września 2014 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedziby Gminnej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY POKÓJ
z dnia 4 września 2014 r.

w sprawie podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedziby Gminnej Komisji Wyborczej

Na podstawie art.422 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U.  Nr 21, poz. 112 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XV/129/2012 Rady Gminy w Pokoju z dnia 25 maja 2012 r., podaję do wiadomości publicznej informację o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach  i liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej, w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Numer
Okręgu
Wyborczego
Granice okręgu Liczba
radnych
wybieranych
w okręgu
1 Sołectwa: Krzywa Góra, Ładza 1
2 Sołectwo Pokój ulice :1 Maja, Kolejowa, Krótka, Krzywa, Reja, Sienkiewicza 1
3 Sołectwo Pokój ulice: Opolska, Rataja, Winna Góra, Wolności, Żeromskiego 1
4 Sołectwo Pokój ulice: Brzeska, Kościelna, Krasickiego, Namysłowska, Nowy Świat, Podleśna, Skośna 1
5 Sołectwo Pokój ulice: Mariacka, Średnia, Wojska Polskiego 1
6 Sołectwa: Krogulna, Siedlice 1
7 Sołectwo Zieleniec; od 1 do 66 1
8 Sołectwo Zieleniec: od 67 do końca 1
9 Sołectwo Domaradz 1
10 Sołectwo Domaradz: Przysiółki: Jagienna, Kozuby 1
11 Sołectwo Domaradz: Przysiółki: Paryż, Świercowskie, Żabiniec 1
12 Sołectwo: Fałkowice 1
13 Sołectwa: Dąbrówka Dolna, Domaradzka Kuźnia 1
14 Sołectwo: Lubnów 1
15 Sołectwa: Kopalina, Zawiść 1

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej jest

Urząd Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8

 

WÓJT GMINY POKÓJ  

BARBARA ZAJĄC