Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Gminy Pokój - 20 października 2014 r. o godz. 15.00

OR.II.0002.36.2014

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

20 października 2014 r. o godz.1500

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXV sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju
 8. Informacja na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju
 9. Podsumowanie pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój oraz informacja o stanie realizowanych przez nie zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014
 10. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złożonych im oświadczeniach majątkowych
 11. Interpelacje i zapytania radnych
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Pokój na lata 2014-2020
  b) zmiany budżetu gminy na 2014 rok
  c) wieloletniej prognozy finansowej
 13. Zapytania i wnioski mieszkańców
 14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 15. Zakończenie sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jacek Gosławski