Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR 06/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR 06/2014
Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju
z dnia 22 października 2014 r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 2  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), art. 4 ust. 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P poz. 783)  Gminna Komisja Wyborcza w Pokoju uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Obwodowe Komisje Wyborcze do przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. w składach jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Pokój oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca       
Gminnej Komisji Wyborczej
w Pokoju
            

Ewa Lizak           


Załącznik do Uchwały Nr 06/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju
z dnia 22 października w sprawie powołania Obwodowych Komisji
Wyborczych do przeprowadzenia wyborów w wyborach do rad gmin,
rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014 r.

I. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Ładzy

 1. Zając Piotr zam. Pokój,
  osoba zgłoszona przez KW  Polskie Stronnictwo Ludowe
 2. Ryniak Zofia zam. Pokój
  osoba zgłoszona przez KW Ruch Autonomii Śląska
 3. Kowalski Kamil zam. Pokój
  osoba zgłoszona przez KW PO RP
 4. Nowacki Zenon zam. Pokój
  osoba zgłoszona przez KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
 5. Niwa Małgorzata zam. Pokój
  osoba zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość
 6. Macoch Marzena zam. Pokój
  osoba zgłoszona przez KW Stowarzyszenie Pokój OPP
 7. Kołodziej Helena zam. Ładza
  osoba zgłoszona przez KWW Mniejszość Niemiecka
 8. Mróz Marzena zam. Pokój
  osoba zgłoszona przez KKW SLD Lewica Razem
 9. Piekarek Agnieszka zam. Opole
  osoba wskazana przez Wójta

II. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Pokoju

 1. Ciesielski Longin zam. Pokój
  osoba zgłoszona przez KW Polskiego Stronnictwa Ludowego
 2. Piekarek Barbara zam. Pokój
  osoba zgłoszona przez KW Ruch Autonomii Śląska
 3. Hadamik Agnieszka zam. Pokój
  osoba zgłoszona przez KW PO RP
 4. Krocz Aniela zam. Pokój
  osoba zgłoszona przez KW W Przyjazny Samorząd
 5. Morańska Joanna zam. Pokój
  osoba zgłoszona przez KW Gospodarne Opolskie
 6. Sebastian Kamila zam. Pokój
  osoba zgłoszona przez KW Stowarzyszenie Pokój OPP
 7. Jędrzejko Małgorzata zam. Pokój
  osoba zgłoszona przez KWW Mniejszość Niemiecka
 8. Kula Anna zam. Pokój
  osoba zgłoszona przez KKW SLD Lewica Razem
 9. Konat Małgorzata zam. Pokój
  osoba wskazana przez Wójta

III. Obwodowa  Komisja Wyborcza Nr 3 w Pokoju

 1. Łakomska Ewa zam. Pokój
  osoba zgłoszona przez KW Polskiego Stronnictwa Ludowego
 2. Dziopa Waleria zam. Pokój
  osoba zgłoszona przez KW Ruch Autonomii Śląska
 3. Serafin Krzysztof zam. Pokój
  osoba zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość
 4. Lizak Luiza zam. Pokój
  osoba zgłoszona przez KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
 5. Hładik Monika zam. Zieleniec
  osoba zgłoszona przez KW Porozumienie Namysłowskie
 6. Wójcik Barbara zam. Pokój
  osoba zgłoszona przez KW Stowarzyszenie Pokój OPP
 7. Cichoń Sandra zam. Dąbrówka Dolna
  osoba zgłoszona przez KWW Mniejszość Niemiecka
 8. Kula Justyna zam. Pokój
  osoba zgłoszona przez KKW SLD Lewica Razem
 9. Nowacka Barbara zam. Pokój
  osoba wskazana przez Wójta

IV. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Domaradzu

 1. Nartowski Paweł zam. Pokój
  osoba zgłoszona przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 2. Bieniek Patryk zam. Domaradzka Kuźnia
  osoba zgłoszona przez KW PO RP
 3. Hanuszewicz Kamil zam. Kopalina
  osoba zgłoszona przez KE Prawo i Sprawiedliwość
 4. Jasińska Ewa zam. Zieleniec
  osoba zgłoszona przez KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
 5. Kaczmarek Roman zam. Kozuby
  osoba zgłoszona przez KW Porozumienie Namysłowskie
 6. Ziółek Zbigniew zam. Domaradz
  osoba zgłoszona przez KW Gospodarne Opolskie
 7. Wąs Marzena zam. Dąbrówka Dolna
  osoba zgłoszona przez KW Stowarzyszenie Pokój OPP
 8. Giza Alina zam. Krogulna
  osoba zgłoszona przez KKW SLA Lewica Razem
 9. Baran Wioletta zam. Pokój
  osoba wskazana przez Wójta

V. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Dąbrówce Dolnej

 1. Kociencka Elżbieta zam. Zawiść
  osoba zgłoszona przez KW Polskie Stronnictw Ludowe
 2. Paluch Monika zam. Fałkowice
  osoba zgłoszona przez KW PO RP
 3. Cygan Stanisław zam. Lubnów
  osoba zgłoszona przez KW Ruch Autonomii Śląska
 4. Dudziec Izabela zam. Zieleniec
  osoba zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość
 5. Ziółek Karolina zam. Domaradz
  osoba zgłoszona przez KW Gospodarne Opolskie
 6. Ptaszek Franciszka zam. Dąbrówka Dolna
  osoba zgłoszona przez KW Stowarzyszenie Pokój OPP
 7. Cichoń Karina zam. Dąbrówka Dolna
  osoba zgłoszona przez KWW Mniejszość Niemiecka
 8. Dąbrowski Mateusz zam. Domaradzka Kuźnia
  osoba zgłoszona przez  KKW SLD Lewica Razem
 9. Kujawa Halina zam. Zieleniec
  osoba wskazana przez Wójta

VI. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Zawiści

 1. Piękny Dżesika zam. Lubnów
  osoba zgłoszona przez KW PO RP
 2. Machowska Grażyna zam. Kopalina
  osoba zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość
 3. Dudek Agnieszka zam. Zieleniec
  osoba zgłoszona przez KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
 4. Godek Anita zam. Lubnów
  osoba zgłoszona przez KWW Przyjazny Samorząd
 5. Zimoch Jan zam. Pokój
  osoba zgłoszona przez KW Gospodarne Opolskie
 6. Kujawa Paweł zam. Zieleniec
  osoba zgłoszona przez KW Stowarzyszenie Pokój OPP
 7. Urban Renata zam. Domaradzka Kuźnia
  osoba zgłoszona przez KWW Mniejszość Niemiecka
 8. Kowalska Martyna zam. Pokój
  osoba zgłoszona przez KKW SLD Lewica Razem
 9. Łakomy Magdalena zam. Pokój
  osoba wskazana przez Wójta

VII. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Zieleńcu

 1. Michta Ewelina zam. Zieleniec
  osoba zgłoszona przez KW PO RP
 2. Prusak Krystyna zam. Zieleniec
  osoba zgłoszona przez KW Ruch Autonomii Śląska
 3. Łakomska Małgorzata zam. Zieleniec
  osoba zgłoszona przez KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
 4. Niwa Katarzyna zam. Pokój
  osoba zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość
 5. Hładik Mateusz zam. Zieleniec
  osoba zgłoszona przez KW Porozumienie Namysłowskie
 6. Gosławska Agata zam. Pokój
  osoba zgłoszona przez KWW Przyjazny Samorząd
 7. Olejnik Zbigniew zam. Zieleniec
  osoba zgłoszona przez KW Stowarzyszenie Pokój OPP
 8. Zelek Natalia zam. Krogulna
  osoba zgłoszona przez KWW Mniejszość Niemiecka
 9. Szewczyk Anna zam. Krogulna
  osoba wskazana przez Wójta

VIII. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Fałkowicach

 1. Świerc Katarzyna zam. Fałkowice
  osoba zgłoszona przez KW PO RP
 2. Grojec Sabina zam. Fałkowice
  osoba zgłoszona przez KW Ruch Autonomii Śląska
 3. Tasiemska Joanna zam. Jagienna
  osoba zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość
 4. Domaradzki Tomasz zam. Pokój
  osoba zgłoszona przez KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
 5. Zimoch Danuta zam. Pokój
  osoba zgłoszona przez KWW Przyjazny Samorząd
 6. Paluch Angelika zam. Fałkowice
  osoba zgłoszona przez KW Stowarzyszenie Pokój OPP
 7. Ziemniak Agata zam. Paryż
  osoba zgłoszona przez KWW Mniejszość Niemiecka
 8. Stępień Ewa zam. Zieleniec
  osoba zgłoszona przez KKW SLD Lewica Razem
 9. Bogusława Mudry zam. Pokój
  osoba wskazana przez Wójta