Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania

Na podstawie art. 36 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Wójt Gminy Pokój powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborem Wójta, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Pokój na pisemny wniosek wyborcy, w terminie od dnia 27 października 2014 r. do dnia 10 listopada 2014 r. w godzinach pracy urzędu na pisemny wniosek wyborcy. Wzór wniosku o udostępnienie spisu wyborców stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz.942 oraz Dz.U. z 2014 r. poz.931).

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie (§ 17 ww. rozporządzenia)

Metryczka
 • wytworzono:
  27-10-2014
  przez: Agata Kruszelnicka
 • opublikowano:
  28-10-2014 09:27
  przez: Tomasz Zimoch
 • zmodyfikowano:
  28-10-2014 10:30
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 3135
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl