Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Pokój - 7 listopada 2014 r. o godz.14.00

OR.II.0002.37.2014

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

7 listopada 2014 r. o godz.1400

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Pokój na lata 2014-2020
  b) zmiany uchwały nr XXXIII/303/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pokój oraz warunków korzystania z tych przystanków
  c) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
  d) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
  e) zmiany budżetu gminy na 2014 rok
  f) wieloletniej prognozy finansowej
 6. Podsumowanie kadencji 2010-2014:
  a) wystąpienie Wójta Gminy
  b) wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy
  c) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  d) wystąpienie Przewodniczącej Komisji Budżetowej
 7. Złożenie podziękowań radnym w związku z zakończeniem kadencji 2010-2014
 8. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jacek Gosławski