Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 45/2007 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1m? powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pokój

ZARZĄDZENIE NR  45/2007
WÓJTA GMINY POKÓJ
Z DNIA 30 listopada 2007 r.    W sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pokój


    Na podstawie art.8 pkt.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2005 r., nr 31, poz. 266 z późn. zmianami) w związku z uchwałą nr X/68/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 15 października 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pokój na lata 2007-2011  zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się stawkę bazową czynszu podstawowego za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości: 1,30 zł (słownie: jeden złoty 30/100).
   
§ 2

Czynniki obniżające wartość bazową stawki czynszu zgodne z uchwałą nr X/68/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 15 października 2007 roku:
  1. lokal mieszkalny bez łazienki – obniżka o 10 %
  2. lokal mieszkalny bez WC ( poza budynkiem) – obniżka o 10 %

§ 3

Zmiana wysokości czynszu nastąpi w drodze zawiadomienia, które zostanie doręczone najemcom co najmniej na trzy miesiące przed terminem wprowadzającym zmiany.

§ 4

Zarządzenie podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminy Pokój oraz zamieszczenie na stronie www.bip.gminapokoj.pl

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.


Wójt Gminy             

(-) Barbara Zając         Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agnieszka Piekarek
Data wytworzenia: 30.11.2007 r.