Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej farmy fotowoltaicznej w obrębie Domaradz

 SG.VI.6220.01.2013

Pokój, dnia 24 listopada 2014 r.

 

 

 

 

Zawiadomienie

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

            Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 21 listopada 2014 r. na wniosek firmy NETPOL Sp. z o.o., z siedzibą w Namysłowie, po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch niezależnych, wolnostojących- naziemnych instalacji fotowoltanicznych o mocy wytwórczej po 500 kW wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi, na działkach nr 191/2 i nr 295 w obrębie miejscowości Domaradz gm. Pokój powiat namysłowski.

           Informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzyskanym w sprawie uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie .

               Z ww. dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, pok. Nr 42 (I piętro) w godzinach pracy urzędu t.j. pn-8.00 – 16.00, wt-pt -7.30 -15.30 do dnia 04 grudnia 2014 r.

 

                                                                                            Wójt Gminy Pokój

                                                                                            /-/

                                                                                            Barbara Zając

 

Zamieszczono:

 1. tablica ogłoszeń Ug Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,
 2. tablicach ogłoszeń sołectwa Domaradz oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Sołectwa Domaradz
 3. strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gminapokoj.pl,
 4. a/a

 

Metryczka
 • wytworzono:
  25-11-2014
  przez: Aleksandra Kołodziejczyk
 • opublikowano:
  25-11-2014 11:50
  przez: Aleksandra Kołodziejczyk
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Pokój
  odwiedzin: 1888
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl