Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 46/2007 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1m? powierzchni użytkowej lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Pokój.

ZARZĄDZENIE NR 46/2007
WÓJTA GMINY POKÓJ
Z DNIA 30 LISTOPADA 2007 r.
    W sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokali socjalnych  wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Pokój.


    Na podstawie art. 8 pkt.1 i art. 23 ust.4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 z późn. zmianami) w związku z uchwałą nr X/68/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 15 października 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pokój na lata 2007-2011  zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się stawkę bazową czynszu podstawowego za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu socjalnego w wysokości: 0,65 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć groszy).
   
§ 2

Zmiana wysokości czynszu nastąpi w drodze zawiadomienia, które zostanie doręczone najemcom co najmniej na trzy miesiące przed terminem wprowadzającym zmiany.

§ 3

Zarządzenie podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminy Pokój oraz zamieszczenie na stronie www.bip.gminapokoj.pl
 
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.


Wójt Gminy            

(-) Barbara Zając         

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agnieszka Piekarek
Data wytworzenia: 30.11.2007 r.