Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Pokój - 9 grudnia 2014 r. o godz. 15.00

OR.II.0002.2.2014

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję II sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

9  grudnia 2014 r. o godz.1500

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) powołania Komisji Rewizyjnej
  b) powołania Komisji Budżetowej
  c) zmiany uchwały Nr XXXI/288/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej
  w Domaradzu
  d) zmiany uchwały Nr XXXI/289/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzkiej Kuźni
  e) zmiany uchwały Nr XXXI/290/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowicach
  f) zmiany uchwały Nr XXXI/292/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju
  g) zmiany budżetu gminy na 2014 rok
  h) wieloletniej prognozy finansowej
 7. Zapytania i wnioski mieszkańców
 8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 9. Zakończenie sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy Pokój

mgr Jacek Gosławski