Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Wewnętrzne 6K/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 15 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy urzędu Gminy Pokój.

Zarządzenie Wewnętrzne  6K/2008
Wójta Gminy Pokój
z dnia 15 września 2008 r.


w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy urzędu Gminy Pokój.

 

Na podstawie art. 1042, art. 1043 §1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy /Dz. U z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn zm./ oraz  § 7 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pokój zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin pracy urzędu Gminy Pokój, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Pokój do zapoznania się z Regulaminem i jego stosowania.

§ 3

Nadzór nad wdrożeniem realizacji zarządzenia powierza się sekretarzowi Gminy.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Pokój Nr 19/2006 z dnia 12 maja 2006r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 r .


Załącznik do Zarządzenia Nr 6K/2008
Wójta Gminy Pokój
z dnia 15 września 2008r.
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2008-09-15