Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Pokój - 29 grudnia 2014 r. o godz. 14.00

OR.II.0002.3.2014

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję III  sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

29 grudnia 2014 r. o godz.1400

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas II sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pokój
  b) uchwalenia wysokości zryczałtowanej diety miesięcznej dla Przewodniczącego Rady Gminy
  c) uchwalenia wysokości zryczałtowanej diety miesięcznej dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
  d) ustalenia wysokości diet radnych i członków komisji
  e) ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów
  f) zmiany budżetu gminy na 2014 rok
  g) uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2015
  h) wieloletniej prognozy finansowej
 9. Zapytania i wnioski mieszkańców
 10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 11. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jacek Gosławski