Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 121/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie stawek czynszy dzierżawnego od gruntów stanowiących własność Gminy Pokój

ZARZĄDZENIE Nr 121/2008
Wójta Gminy Pokój
z dnia 23 lipca 2008 roku

w sprawie stawek czynszu dzierżawnego od gruntów stanowiących własność Gminy Pokój

     Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, ze zm.) oraz § 2 ust. 4 Uchwały Rady Gminy Pokój nr IX/59/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2007 r. Nr 90, poz. 2929) uchwały Rady Gminy Pokój nr XII/96/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r. Nr 4, poz. 119), zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam następujące miesięczne stawki czynszu dzierżawnego od gruntów stanowiących własność Gminy Pokój:

  1. od gruntu użytkowanego na cele związane z działalnością gastronomiczną w wysokości 1,00 zł/m² miesięcznie netto. Do czynszu dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22%.
  2. od gruntu użytkowanego na cele związane z działalnością handlową w wysokości 5,00 zł/m² miesięcznie netto. Do czynszu dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22%.
  3. od gruntu użytkowanego pod magazyny i działalność produkcyjno-usługową w wysokości 1,00 zł/m² miesięcznie netto. Do czynszu dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22%.
  4. od gruntu pod parkingi, składy w wysokości 0,50 zł/ m² miesięcznie netto. Do czynszu dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22%.
  5. od gruntu użytkowanych w celach rolniczych i rekreacyjnych wg klas gruntu:
    - IV klasa - 4,17zł/ha miesięcznie netto,
    - V i VI klasa –2,92 zł/ha miesięcznie netto.

Do czynszu dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22%.

§ 2

Nie nalicza się czynszu dzierżawnego od następujących rodzajów użytków: gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, nieużytków, wód nie będących stawami i rowów.

§ 3

Stawki czynszu dzierżawnego obowiązują od 01.08.2008 r.

§ 4

Zarządzenie podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminy Pokój oraz zamieszczenie na stronie BIP pod adresem http://www.bip.gminapokoj.pl

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2008-07-23