Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta gminy Pokój z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2015 r.

Zarządzenie Nr 83/2015
Wójta gminy Pokój
z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 12 i 13 uchwały Nr IV/46/2011 Rady Gminy Pokój z 7 lutego 2011 r. w sprawie Regulaminu określającego warunki, w tym organizacyjne i tryb finansowania zadań z zakresu sportu na terenie gminy Pokój (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 50, poz. 644) z 16.05.2011 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyznać dotację w wysokości 40 500 zł Klubowi Sportowemu „Orzeł” Pokój STOWARZYSZENIE POKÓJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO z siedzibą w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, 4-034 Pokój

§ 2

Przyznać dotację w wysokości 17 500 zł Klubowi Szachowemu  STOWARZYSZENIE POKÓJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO z siedzibą w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Barbara Zając  

Wójt Gminy Pokój

Metryczka
 • wytworzono:
  26-01-2015
  przez: Agnieszka Piekarek
 • opublikowano:
  28-01-2015 12:03
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Pokój
  odwiedzin: 2435
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl