Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 119/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie stawek czynszu dzierżawnego od nieruchomiści dz. ew. nr 986/82 obręb Pokój

ZARZĄDZENIE Nr 119/2008
Wójta Gminy Pokój
z dnia 23 lipca 2008 roku

w sprawie stawek czynszu dzierżawnego od nieruchomości dz. ew. nr 986/82 obręb Pokój


    Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, ze zm.) oraz § 2 ust. 4 Uchwały Rady Gminy Pokój nr IX/59/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2007 r. Nr 90, poz. 2929) uchwały Rady Gminy Pokój nr XII/96/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r. Nr 4, poz. 119), zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam następującą roczną stawkę czynszu dzierżawnego od nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pokój, położonej w Pokoju dz. ew. nr 986/82, w wysokości 57,50 zł. netto. Do czynszu dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22%.

§ 2

Stawka czynszu dzierżawnego obowiązuje od 01.08.2008 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2008-07-23