Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 128/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 01 października 2008 roku

ZARZADZENIE NR 128/2008
WÓJTA GMINY POKÓJ
Z DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU
 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm) w związku art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska [Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.] oraz art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach [Dz.U.z 2007 r., Nr 39, poz.251 z pózn. zm. zarzadzam co nastepuje:

 
§1
 
Przystepuje sie do sporządzania Gminnego Programu Ochrony Środowiska, którego
integralna czesc stanowi Gminny Plan Gospodarki Odpadami.
 
§2
 
Wykonanie zarzadzenia powierza sie Zastepcy Wójta.
 
§3
 
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia. 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2008-10-01