Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 126/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia opłat cmentarnych pobieranych na cmentarzach komunalnych w Gminie Pokój

ZARZĄDZENIE NR 126/2008
WÓJTA GMINY POKÓJ
Z DNIA  25 sierpnia 2008r.
 

w sprawie ustalenia opłat cmentarnych pobieranych na cmentarzach komunalnych

 w Gminie Pokój
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000r Nr 23, poz.295 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

 
§1
 

1.      Ustala się opłaty cmentarne pobierane przez Gminę Pokój na cmentarzach komunalnych w Gminie Pokój.

2.      Opłata za miejsce na cmentarzu na 20 lat bez prawa zabudowy wynosi:

1)      za grób ziemny, pojedynczy (o wymiarach 1 m x 2 m) -100,00 zł,

2)      za grób ziemny, podwójny (o wymiarach 2 m x 2 m) -150,00 zł,

3)      za grób ziemny, dziecięcy (dla dzieci do 6 lat) – 50,00 zł.

3. Opłatę za przedłużenie miejsca na cmentarzu na kolejne 20 lat od dnia pochówku bez prawa zabudowy opłaty pobiera się w wysokości 100 % opłaty określonej w §1ust. 2.

4.  Opłata za bezterminową rezerwację miejsca bez prawa zabudowy z prawem użytkowania przez okres 20 lat od dnia pierwszego pochówku wynosi:

1)      za miejsce pod grób ziemny, pojedynczy (o wymiarach 1 m x 2 m) -1128,00 zł,

2)      za miejsce pod grób ziemny, podwójny (o wymiarach 2 m x 2 m) -1491,00 zł.

5.  Opłata jednorazowa, eksploatacyjna na pokrycie kosztów prac porządkowych, drobnych napraw dróg i chodników, sprzątanie miejsc składania śmieci, naprawy innych urządzeń cmentarza, itp. na terenie cmentarzy komunalnych wynosi:

1)      za utrzymanie grobów :

a)      ziemnego, pojedynczego (o wymiarach 1 m x 2 m) -182,00 zł

b)      ziemnego, podwójnego (o wymiarach 2 m x 2 m) – 212,00 zł

2)      za wykonanie nagrobka:

a)      grobu ziemnego, pojedynczego (o wymiarach 1m x2 m) – 296,00 zł

b)      grobu ziemnego, podwójnego (o wymiarach 2 m x 2 m) – 363,00 zł

c)      grobu ziemnego, dziecięcego (dla dzieci do 6 lat) -117,00 zł

6.  Opłata  za wjazd i postój na terenie cmentarza pojazdów firm kamieniarskich – 16,00 zł

7.  Opłata za wykonanie, wykopanie i uformowanie grobu :

1)      grobu ziemnego, gdy temperatura powietrza więcej niż -7oC – 420,56 zł,

2)      grobu ziemnego, gdy temperatura powietrza mniej niż -7oC- 467,29 zł.

8.  Opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych i inne:

1)      wynajęcie kaplicy cmentarnej na dobę (bez przechowywania zwłok)-5 zł,

2)      wynajęcie przechowalni zwłok na 1 dobę -25 zł,

3)      wynajęcie przechowalni zwłok na 1 dobę dla osób spoza terenu gminy Pokój -80 zł,

4)      opłata za grunt pod urządzenie rabatki, ławki (za 1m2) -10 zł,

5)      opłata za wykonywanie robót na cmentarzach bez zezwolenia - 10 zł,

6)      opłata za ekshumację -50 zł,

7)      opłata za nieterminowe opłacenie grobu (powyżej 2-ch lat) -30 zł.

 
§ 2
 

Do kwot, o  których mowa w § 1 należy doliczyć podatek WAT – 7 %.

 
§ 3
 

Stawki określone w § 1 ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7 pkt 4-7 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2009r.

 
§ 4
 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez opublikowania w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń na cmentarzach komunalnych oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój.

§ 5
 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.

 
§ 6
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2008-08-25