Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Unieważnie prztargu na sprzedaż dzialek nr 994/191, 1/1313 położonych w Pokoju

 

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

 

Zgodnie z Art 38 ust 4 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. ust. Z 2010r nr 102 poz. 651) UNIEWAŻNIA się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Pokoju  oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz. nr 994/191 o pow. 0,0820 ha oraz dz. nr 1/1313 o pow. 0,0031 ha, ustalony na dzień 20 kwietnia 2015 r.

 

Ze względu na planowaną zmianę przeznaczenia w/w działek w nowo opracowywanym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój unieważnia się w/w przetarg w celu zapewnienia właściwego gospodarowania mieniem gminy (względy finansowe).    

Za powstałe utrudnienia i niedogodności przepraszam. 

BARBARA ZAJĄC - WÓJT GMINY POKÓJ

Pokój, dnia 16 kwietnia 2015 r.