Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 120/2008 Wójta Gminy Pokój w sprawie zmiany stawek czynszowych za wynajem lokali użytkowych

ZARZĄDZENIE Nr 120/2008
Wójta Gminy Pokój
z dnia 14 listopada 2008 roku

w sprawie zmiany stawek czynszowych za wynajem lokali użytkowych

     Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, ze zm.) oraz postanowień Uchwały Rady Gminy Pokój nr IX/59/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2007 r. Nr 90, poz. 2929) uchwały Rady Gminy Pokój nr XII/96/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r. Nr 4, poz. 119), zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam następujące miesięczne stawki czynszu od wynajmowanych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pokój:

  1. lokal użytkowy położony w Pokoju dz. ew. nr 399/90, z przeznaczeniem na usługi pocztowe i telekomunikacyjne stawka czynszu wynosi za 1 m2 - 6,00 złotych netto/m2 + 22% VAT
  2. lokal użytkowy położony w Pokoju dz. ew. nr 307/24, 1014/25, 1067/26, 1068/26, oraz w Dąbrówce Dolnej dz. ew. nr 87, z przeznaczeniem na cele związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i okołomedycznych stawka czynszu wynosi za 1 m2 - 4,00 złotych netto + 22% VAT
  3. dla wszystkich lokali użytkowych przeznaczonych na garaże stawka czynszu wynosi za 1 m2 - 5,00 złotych netto+ 22% VAT
  4. dla wszystkich lokali użytkowych przeznaczonych na cele związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego 1 m2 - 0,50 złotych netto + 22% VAT
  5. dla wszystkich dodatkowych pomieszczeń gospodarczych zajmowanych przez najemców lokali w budynkach komunalnych za 1 m2 - 1,40 netto+ 22% VAT
  6. dla wszystkich lokali użytkowych przeznaczonych na cele związane z działalnością gospodarczą za 1 m2 - 8,00 złotych netto + 22% VAT

§ 2

Stawki czynszu określone w § 1 obowiązują od 01.11.2008 r.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 70/99 Zarządu Gminy z dnia 11 marca 1999 r.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2008-11-14