Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pokój do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 94/2015
Wójta Gminy Pokój
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Pokój do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 182 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. 21, poz. 112 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia na terenie Gminy Pokój wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., powołuję osiem obwodowych komisji wyborczych w składzie osobowym określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam urzędnikowi wyborczemu Pani Agacie Kruszelnickiej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia nr 94/2015
Wójta Gminy Pokój
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 Budynek byłej Szkoły podstawowej ul. Reymonta 3, Ładza

 1. Ewa Zdzisława Lizak, Pokój, Wójt Gminy Pokój
 2. Piotr Krzysztof Zając, Pokój, KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
 3. Monika Elżbieta Hładik, Zieleniec, KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
 4. Aleksandra Roksana Sedlaczek, Pokój, KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
 5. Zenon Nowacki, Pokój, KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza
 6. Mateusz Maksymilian Letki, Pokój, KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna
 7. Martyna Kowalska, Pokój, KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Pokoju ul. Wojska Polskiego 26, Pokój

 1. Małgorzata Konat, Pokój, Wójt Gminy Pokój
 2. Longin Ciesielski, Pokój, KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
 3. Milena Joanna Kula, Pokój, KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
 4. Krzysztof Serafin, Pokój, KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
 5. Barbara Nowacka, Pokój, KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza
 6. Aniela Halina Krocz, Pokój, KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna
 7. Dorota Bartoń, Pokój, KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Pokoju ul. Sienkiewicza 8, Pokój

 1. Ewa Magdalena Łakomska, Pokój, Wójt Gminy Pokój
 2. Monika Anna Pokrywka, Pokój, KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
 3. Jerzy Kula, Pokój, KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
 4. Magdalena Maria Lewicka, Pokój, KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
 5. Jolanta Elżbieta Helińska, Pokój, KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza
 6. Ilona Kinga Kozłowska, Pokój, KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna
 7. Małgorzata Maria Łakomska, Zieleniec, KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Domaradzu, Domaradz 3

 1. Krystyna Arleta Łakoma, Pokój, Wójt Gminy Pokój
 2. Tomasz Kruszelnicki, Kozuby, KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
 3. Justyna Cecylia Kula, Pokój, KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
 4. Grażyna Machowska, Kopalina, KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
 5. Anna Dudek, Zieleniec, KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza
 6. Jan Antoni Zimoch, Pokój, KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna
 7. Sandra Krystyna Bochenek, Kopalina, KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Dąbrówce Dolnej ul. Szkolna 5, Dąbrówka Dolna

 1. Wioletta Baran, Pokój, Wójt Gminy Pokój
 2. Franciszka Ptaszek, Dąbrówka Dolna, KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
 3. Mateusz Dąbrowski, Domaradzka Kuźnia, KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
 4. Kamil Andrzej Hanuszewicz, Kopalina, KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
 5. Dorota Zofia Janik, Zieleniec, KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza
 6. Anita Godek, Lubnów, KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna
 7. Magdalena Halina Bochenek, Fałkowice, KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Zawiści, ul. Odrodzenia Polski 2, Zawiść

 1. Magdalena Agata Łakomy, Pokój, Wójt Gminy Pokój
 2. Wacław Stanisław Kociencki, Zawiść, KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
 3. Aleksandra Giza, Pokój, KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
 4. Jolanta Hanuszewicz, Kopalina, KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
 5. Paulina Maria Helińska, Pokój, KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza
 6. Marcelina Marta Krocz, Pokój, KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna
 7. Renata Maria Krystosek, Kopalina, KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Zieleńcu, Zieleniec 26A

 1. Danuta Krystyna Gryl, Krogulna, Wójt Gminy Pokój
 2. Dawid Łukasz Fiebig, Pokój, KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
 3. Leokadia Maria Kotynia, Zieleniec, KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
 4. Katarzyna Anna Niwa, Pokój, KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
 5. Ewa Krystyna Jasińska, Zieleniec, KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza
 6. Katarzyna Barbara Rzepska, Pokój, KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna
 7. Renata Iwona Zacharów, Zieleniec, KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
 8. Marta Maria Gryl, Krogulna, KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwina-Mikke

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 w Fałkowicach, Fałkowice 61

 1. Bogusława Krystyna Mudry, Pokój, Wójt Gminy Pokój
 2. Wanda Maria Czaińska, Zawiść, KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa
 3. Ewa Stępień, Zieleniec, KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek
 4. Małgorzata Maria Serafin, Pokój, KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy
 5. Agnieszka Dudek, Zieleniec, KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Kukiza
 6. Danuta Zimoch, Pokój, KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna
 7. Daria Barbara Barton, Fałkowice, KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego