Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE O VII sesji Rady Gminy Pokój - 28 maja 2015 r.

OR.II.0002.7.2015

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję VII sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

28 maja 2015 r. o godz.1500

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
 6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas VI sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) członkostwa Gminy Pokój w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak
  b) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w Domaradzu,
  c) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzkiej Kuźni
  d) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowicach
  e) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubnowie
  f) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju
  g) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawiści
  h) zmiany budżetu gminy na 2015 rok
  i) wieloletniej prognozy finansowej
 10. Zapytania i wnioski mieszkańców
 11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 12. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jacek Gosławski