Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienie publiczne: ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W DRUGIEJ POŁOWIE 2015 ROKU

Przetarg nieogranicznony: ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCHOD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJW DRUGIEJ POŁOWIE 2015 ROKU.

znak sprawy: SG-IX.271.3.2015

HTML152414-2015.html - ogłoszenie o zamówieniu
DOCXSIWZ.docx
DOCZałącznik Nr 1 do SIWZ.doc
DOCZałącznik Nr 2 do SIWZ.doc
DOCZałącznik Nr 3 do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc
DOCZałącznik Nr 5 do SIWZ.doc
DOCZałącznik Nr 6 do SIWZ.doc
DOCZałącznik Nr 7 do SIWZ.doc
DOCZałącznik Nr 8 do SIWZ - wzór umowy.doc
PDFzałącznik nr 1 do wzoru umowy.pdf

 

UWAGA - ZMIANA TREŚCI SIWZ (Rozdział XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM)

Aktualna treść SIWZ - DOCXSIWZ - zmiana 29-06-2015.docx

Ogłoszenie o zmiane ogłoszenia - HTML158830-2015.html

29-06-2015 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - PDFWYJAŚNIENIA SIWZ.pdf

01-07-2015 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

09-07-2015 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - HTML172018-2015.html