Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI KRZYWA GÓRA

nowa podstrona, dodana 2006-11-08

 

Pokój, dnia 8.11.2006 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzywa Góra

 

Na  podstawie  art. 17,  pkt. 10 ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr  XXXI/280/2006 Rady Gminy w Pokoju z dnia 27 marca 2006 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzywa Góra obejmującego tereny położone w Krzywej Górze – działki nr 393/3, 393/4, 395/4  arkusz mapy 3, obręb Krzywa Góra, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 listopada do 14 grudnia  2006 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8 w godz. 9.00 - 14,00.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania    przestrzennego    rozwiązaniami,   odbędzie    się   w  dniu 11 grudnia 2006 r.   w  siedzibie  Urzędu  Gminy  w  Pokoju  ul.  Sienkiewicza 8 sala narad  o godz. 12,00.

 

Zgodnie  z  art. 18,  ust. 1  ustawy  każdy,  kto kwestionuje   ustalenia  przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi.

Uwagi  należy składać  na piśmie do  Wójta Gminy Pokój  z  podaniem  imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 27 grudnia 2006 r

 

 WÓJT GMINY POKÓJ     

    Władysław   Kuik