Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 103/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pokój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów komitetów referendalnych

Zarządzenie Nr 103/2015
Wójta Gminy Pokój
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pokój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów komitetów referendalnych związanych z referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

    Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 ze. Zmianami) w związku z art. 37 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r., poz. 318) zarządzam co następuje:

§ 1

Miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych są sołeckie tablice informacyjne ustawione w miejscowościach: Dąbrówka Dolna, Domaradzka Kuźnia, Domaradz, Fałkowice, Krogulna, Kopalina, Krzywa Góra, Lubnów, Ładza, Pokój, Siedlice, Zawiść, Zieleniec.

§ 2

Dodatkowo wyznaczam tablicę ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój na umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Wójta ds. wyborów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój, stronie internetowej Gminy Pokój oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój.

Wójt Gminy Pokój

Barbara Zając