Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 185/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie zmiany wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr  185/2009
Wójta Gminy Pokój
z dnia 28 maja 2009 roku
 

w sprawie zmiany wydatków budżetu gminy na 2009 rok

 

Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
( Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, nr 249, poz. 1832 z 2007 r., Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, oraz art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111), Wójt Gminy Pokój zarządza, co następuje:

§ 1
I       Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę                 17.233- zł

1. na zadania zlecone        2.733,- zł

 
Dz. 751
 
 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.733
 
75113
 
Wybory do europarlamentu
2.733
 
 
 

Wydatki bieżące:

2.733
 
 
§ 4300

Zakup usług pozostałych

2.733
 
 

2. na zadania własne        14.500,- zł

Dz. 801
 
 
Oświata i wychowanie
14.500
 
80195
 
Pozostała działalność
14.500
 
 
 
Program SMART
14.500
 
 
 

Wydatki bieżące:

14.500
 
 
§ 4218

Zakup materiałów i wyposażenia

11.604
 
 
§ 4219

Zakup materiałów i wyposażenia

2.047
 
 
§ 4308

Zakup usług pozostałych

723
 
 
§ 4309

Zakup usług pozostałych

126
 
 

II      Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę                 17.233,- zł

 

1. na zadania zlecone        2.733,- zł

 
Dz. 751
 
 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.733
 
75113
 
Wybory do europarlamentu
2.733
 
 
 

Wydatki bieżące:

2.733
 
 
W tym

Wynagrodzenia i pochodne

2.733
 
 
§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2.323
 
 
§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

353
 
 
§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

57
 
 

2. na zadania własne        14.500,- zł

Dz. 801
 
 
Oświata i wychowanie
14.500
 
80195
 
Pozostała działalność
14.500
 
 
 
Program SMART
14.500
 
 
 

Wydatki bieżące

14.500
 
 
W tym

Wynagrodzenia i pochodne

8.900
 
 
§ 4178

Wynagrodzenia bezosobowe

6.433
 
 
§ 4179

Wynagrodzenia bezosobowe

1.135
 
 
§ 4118

Składki na ubezpieczenia społeczne

976
 
 
§ 4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

172
 
 
§ 4128

Składki na Fundusz Pracy

156
 
 
§ 4129

Składki na Fundusz Pracy

28
 
 
§ 4248

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4.760
 
 
§ 4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

840
 
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Maryjowski
Data wytworzenia: 2009-05-28