Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 107/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pokój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 107/2015
Wójta Gminy Pokój
z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pokój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

    Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 ze. zmianami) w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 22 lipca 2015r. Poz. 1017), zarządzam co następuje:

§ 1

Urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r., mogą być umieszczane bezpłatnie na sołeckich tablicach ogłoszeniowych zlokalizowanych w miejscowościach: Dąbrówka Dolna, Domaradzka Kuźnia, Domaradz, Fałkowice, Krogulna, Kopalina, Krzywa Góra, Lubnów, Ładza, Pokój, Siedlice, Zawiść, Zieleniec oraz na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pokój.

§ 2

Zarządzenie zostanie podane do wiadomości publicznej poprzez:

  1. umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pokój,
  2. opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Wójta ds. wyborów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy  

Barbara Zając