Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 235/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 235/2009
Wójta Gminy Pokój
z dnia 3 grudnia 2009 roku
 

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

 
 

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, nr 249, poz. 1832 z 2007 r., Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, oraz art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111), Wójt Gminy Pokój zarządza, co następuje:

 
§ 1

I       zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 7.822 zł

1.      na zadanie własne 7.822 zł
Dz. 801
 
 
Oświata i wychowanie
132
 
80195
 
Pozostała działalność
132
 
 
 

Dochody bieżące:

132
 
 
§ 2030

Dotacje celowe przekazywane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

132
Dz. 852
 
 
Pomoc społeczna
7.690
 
85214
 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

7.000
 
 
 

Dochody bieżące:

7.000
 
 
§ 2030

Dotacje celowe przekazywane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

7.000
 
85219
 
Ośrodki pomocy społecznej
690
 
 
 

Dochody bieżące:

690
 
 
§ 2030

Dotacje celowe przekazywane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

690
 
 

II       zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 22.800 zł

 
1.      na zadanie własne 22.800 zł
 
Dz. 852
 
 
Pomoc społeczna
22.800
 
85214
 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

22.800
 
 
 

Dochody bieżące:

22.800
 
 
§ 2030

Dotacje celowe przekazywane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

22.800
 
 

III      zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 22.800 zł

 
1.      na zadanie własne 22.800 zł
 
Dz. 852
 
 
Pomoc społeczna
22.800
 
85214
 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

22.800
 
 
 

Wydatki bieżące:

22.800
 
 
§ 3110

Świadczenia społeczne

22.800
 
 

IV       zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę7.822 zł

 
1.      na zadanie własne 7.822 zł
 
Dz. 801
 
 
Oświata i wychowanie
132
 
80195
 
Pozostała działalność
132
 
 
 

Wydatki bieżące

132
 
 
W tym

Wynagrodzenia i pochodne

132
 
 
§ 4170
Wynagrodzenia bezosobowe
132
Dz. 852
 
 
Pomoc społeczna
7.690
 
85214
 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

7.000
 
 
 

Wydatki bieżące:

7.000
 
 
§ 3110

Świadczenia społeczne

7.000
 
85219
 
Ośrodki pomocy społecznej
690
 
 
 

Wydatki bieżące:

690
 
 
W tym

Wynagrodzenia i pochodne

690
 
 
§ 4010

Wynagrodzenia osobowe

690
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Maryjowski
Data wytworzenia: 2009-12-03