Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 229/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr  229/2009
Wójta Gminy Pokój
z dnia 29 października 2009 roku
 

w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok

 

Na podstawie art. 173 ust. 5, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, nr 249, poz. 1832 z 2007 r., Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, oraz art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111), Wójt Gminy Pokój zarządza, co następuje:

 
§ 1

I       zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 127.346 zł

 

1. na zadanie własne             127.346 zł

]
Dz. 801
 
 
Oświata i wychowanie
125.346
 
80101
 
Szkoły podstawowe
49.442
 
 
 

Publiczne szkoła podstawowa w Domaradzu

26.675
 
 
 

Wydatki bieżące

26.675
 
 
W tym

Wynagrodzenia i pochodne

13.160
 
 
§ 3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

2.000
 
 
§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9.960
 
 
§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.200
 
 
§ 4270

Zakup usług remontowych

9.000
 
 
§ 4430

Różne opłaty i składki

2.000
 
 
§ 4750

Zakup akcesoriów komputerowych

515
 
 
 

Publiczne szkoła podstawowa w Pokoju

22.767
 
 
 

Wydatki bieżące

22.767
 
 
W tym

Wynagrodzenia i pochodne

11.670
 
 
§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.270
 
 
§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7.400
 
 
§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.000
 
 
§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.500
 
 
§ 4260

Zakup energii

4.597
 
80104
 
Przedszkola
20.440
 
 
 

Publiczne przedszkole w Pokoju

20.440
 
 
 

Wydatki bieżące

20.440
 
 
W tym

Wynagrodzenia i pochodne

3.163
 
 
§ 3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

768
 
 
§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.163
 
 
§ 4220

Zakup środków żywności

9.260
 
 
§ 4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.314
 
 
§ 4260

Zakup energii

1.220
 
 
§ 4270

Zakup usług remontowych

1.540
 
 
§ 4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1.048
 
 
§ 4750

Zakup akcesoriów komputerowych

2.127
 
80110
 
Gimnazja
54.584
 
 
 

Zespół Szkół Gimnazjalnych w Pokoju

54.584
 
 
 

Wydatki bieżące

54.584
 
 
W tym

Wynagrodzenia i pochodne

3.163
 
 
§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

22.000
 
 
§ 4170

Wynagrodzenia osobowe`

5.000
 
 
§ 4040

Dodatkowe roczne wynagrodzenie

1.200
 
 
§ 4260

Zakup energii

8.800
 
 
§ 4270

Zakup usług remontowych

3.800
 
 
§ 4300

Zakup usług pozostałych

7.500
 
 
§ 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

900
 
 
§ 4430

Różne opłaty i składki

1.184
 
 
§ 4750

Zakup akcesoriów komputerowych

4.200
 
80146
 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

880
 
 
 

Publiczna szkoła podstawowa w Domaradzu

880
 
 
 

Wydatki bieżące

880
 
 
W tym

Wynagrodzenia i pochodne

880
 
 
§ 4410

Podróże służbowe krajowe

880
Dz. 854
 
 
Edukacyjna opieka wychowawcza
2.000
 
85401
 
Świetlice szkolne
2.000
 
 
 

Publiczna szkoła podstawowa w Domaradzu

2.000
 
 
 

Wydatki bieżące

2.000
 
 
W tym

Wynagrodzenia i pochodne

2.000
 
 
§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.000
           
 

II       zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 127.346 zł

 
1. na zadanie własne  127.346 zł
 
Dz. 801
 
 
Oświata i wychowanie
125.346
 
80101
 
Szkoły podstawowe
49.442
 
 
 

Publiczne szkoła podstawowa w Domaradzu

26.675
 
 
 

Wydatki bieżące

26.675
 
 
W tym

Wynagrodzenia i pochodne

13.160
 
 
§ 4010

Wynagrodzenia osobowe

12.400
 
 
§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

760
 
 
§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.000
 
 
§ 4260

Zakup energii

3.000
 
 
§ 4300

Zakup usług pozostałych

4.000
 
 
§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

515
 
 
 

Publiczne szkoła podstawowa w Pokoju

22.767
 
 
 

Wydatki bieżące

22.767
 
 
W tym

Wynagrodzenia i pochodne

11.670
 
 
§ 3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

3.500
 
 
§ 4010

Wynagrodzenia i pochodne

10.600
 
 
§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

1.070
 
 
§ 4300

Zakup usług pozostałych

3.000
 
 
§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4.597
 
80104
 
Przedszkola
20.440
 
 
 

Publiczne przedszkole w Pokoju

20.440
 
 
 

Wydatki bieżące

20.440
 
 
W tym

Wynagrodzenia i pochodne

14.753
 
 
§ 4010

Wynagrodzenia i pochodne

2.263
 
 
§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

2.120
 
 
§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

820
 
 
§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.800
 
 
§ 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

280
 
 
§ 4410

Podróże krajowe służbowe

982
 
 
§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3.175
 
80110
 
Gimnazja
54.584
 
 
 

Zespół Szkół Gimnazjalnych w Pokoju

54.584
 
 
 

Wydatki bieżące

54.584
 
 
W tym

Wynagrodzenia i pochodne

28.200
 
 
§ 3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

4.200
 
 
§ 4010

Wynagrodzenie osobowe

27.000
 
 
§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

1.200
 
 
§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

21.000
 
 
§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.184
 
80146
 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

880
 
 
 

Publiczna szkoła podstawowa w Domaradzu

880
 
 
 

Wydatki bieżące

880
 
 
W tym

Wynagrodzenia i pochodne

880
 
 
§ 4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

880
Dz. 854
 
 
Edukacyjna opieka wychowawcza
2.000
 
85401
 
Świetlice szkolne
2.000
 
 
 

Publiczna szkoła podstawowa w Domaradzu

2.000
 
 
 

Wydatki bieżące

2.000
 
 
W tym

Wynagrodzenia i pochodne

2.000
 
 
§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2.000
 
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Maryjowski
Data wytworzenia: 2009-10-29