Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 209/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr  209/2009
Wójta Gminy Pokój
z dnia 3 sierpnia 2009 roku
 

w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok

 
 

Na podstawie art. 173 ust. 5, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, nr 249, poz. 1832 z 2007 r., Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, oraz art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111), Wójt Gminy Pokój zarządza, co następuje:

 
§ 1

I       zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 8.000 zł

 
1. na zadanie własne  8.000 zł
Dz. 758
 
 
Różne rozliczenia
8.000
 
75818
 
Rezerwy ogólne i celowe
8.000
 
 
 

Wydatki bieżące

8.000
 
 
§ 4810
Rezerwy
8.000
 
 
 

Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego

8.000
 

II       zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 8.000 zł

 
1. na zadanie własne 8.000 zł
Dz. 754
 
 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8.000
 
75478
 

Usuwanie skutkowanie klęsk żywiołowych

8.000
 
 
 

Wydatki bieżące:

8.000
 
 
§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8.000
 
 
§ 2

Zmiana planu uzasadniona jest potrzebą poniesienia wydatków związanych
z zarządzaniem kryzysem, który wystąpił w związku ze stanem powodziowym na terenie Gminy Pokój. Na skutek podstopień i zalań niezbędne jest poniesienie szeregu wydatków, które nie były przewidziane w budżecie gminy na rok 2009. Usuwanie skutków nawałnic i deszczu pochłonęło duże ilości materiałów pędnych i energii, a także spowodowało uszkodzenie drobnego wyposażenia, którego uzupełnienie jest konieczne w celu utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na terenie gminy

 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Maryjowski
Data wytworzenia: 2009-08-03