Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 238C/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr  238C/2009
Wójta Gminy Pokój
z dnia 30 grudnia 2009 roku
 

w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok

 

Na podstawie art. 173 ust. 5, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, nr 249, poz. 1832 z 2007 r., Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, oraz art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111), Wójt Gminy Pokój zarządza, co następuje:

 
§ 1

I       zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 43.721 zł

 

1. na zadanie zlecone            2.451 zł

 
Dz. 010
 
 
Rolnictwo i Łowiectwo
2.451
 
01095
 
Pozostała działalność
2.451
 
 
 

Wydatki bieżące

2.451
 
 
§ 4430

Różne opłaty i składki

2.451
           
 

2. na zadanie własne             41.270 zł

 
Dz. 750
 
 
Administracja publiczna
32.900
 
75023
 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

26.900
 
 
 

Wydatki bieżące

26.900
 
 
§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12.000
 
 
§ 4270

Zakup usług remontowych

700
 
 
§ 4300

Zakup usług pozostałych

10.000
 
 
§ 4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

800
 
 
§ 4360

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

700
 
 
§ 4370

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

400
 
 
§ 4430

Różne opłaty i składki

600
 
 
§ 4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

800
 
 
§ 4740

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

900
 
75075
 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

3.000
 
 
 

Wydatki bieżące

3.000
 
 
§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000
 
 
§ 4300

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000
 
75095
 

Pozostała działalność

3.000
 
 
 

Wydatki bieżące

3.000
 
 
§ 4300

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000
Dz. 801
 
 
Oświata i wychowanie
7.370
 
80101
 

Szkoły podstawowe

2.300
 
 
 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Domaradzu

2.300
 
 
 

Wydatki bieżące

2.300
 
 
§ 3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2.300
 
80104
 
Przedszkola
5.070
 
 
 

Publiczne przedszkole w Pokoju

5.070
 
 
 

Wydatki bieżące

5.070
 
 

W tym 

Wynagrodzenia i pochodne

1.480
 
 
§ 4010

Wynagrodzenia osobowe

870
 
 
§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

610
 
 
§ 4260

Zakup energii

1.300
 
 
§ 4270

Zakup usług remontowych

970
 
 
§ 4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

450
 
 
§ 4430

Różne opłaty i składki

600
 
 
§ 4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

270
Dz. 926
 
 
Kultura fizyczna i sport
1.000
 
92601
 

Obiekty sportowe

1.000
 
 
 

Wydatki bieżące

1.000
 
 
§ 4270

Zakup usług remontowych

1000
 
 

II       zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 43.721 zł

1. na zadanie zlecone            2.451 zł

4
Dz. 010
 
 
Rolnictwo i Łowiectwo
2.451
 
01095
 
Pozostała działalność
2.451
 
 
 

Wydatki bieżące

2.451
 
 
§ 4300

Zakup usług pozostałych

1.884
 
 
§ 4740

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

372
 
 
§ 4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

195
 
 

2. na zadanie własne             41.270 zł

 
Dz. 750
 
 
Administracja publiczna
32.900
 
75023
 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

32.900
 
 
 

Wydatki bieżące

32.900
 
 
W tym

Wynagrodzenia i pochodne

32.900
 
 
§ 4010

Wynagrodzenia osobowe

27.900
 
 
§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4.000
 
 
§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.000
Dz. 801
 
 
Oświata i wychowanie
7.370
 
80101
 

Szkoły podstawowe

2.300
 
 
 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Domaradzu

2.300
 
 
 

Wydatki bieżące

2.300
 
 
W tym

Wynagrodzenia i pochodne

2.300
 
 
§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2.300
 
80104
 
Przedszkola
5.070
 
 
 

Publiczne przedszkole w Pokoju

5.070
 
 
 

Wydatki bieżące

5.070
 
 

W tym 

Wynagrodzenia i pochodne

500
 
 
§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

400
 
 
§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

100
 
 
§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.140
 
 
§ 4260

Zakup energii

980
 
 
§ 4300

Zakup usług pozostałych

450
Dz. 926
 
 
Kultura fizyczna i sport
1.000
 
92601
 

Obiekty sportowe

1.000
 
 
 

Wydatki bieżące

1.000
 
 
§ 4300

Zakup usług pozostałych

1000
 
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Podmiot udostępniający: Wójt GMiny Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Maryjowski
Data wytworzenia: 2009-12-30