Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 5K/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2010 r.

Zarządzenie Nr 5K/2010

Wójta Gminy Pokój

z dnia 30 marca 2010 r.

 
 

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2010 r..

 
 
 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zawiązku z art.130  § 2 Kodeksu Pracy, zarządzam co następuje:

 
§ 1
 

Ustalam następujące dodatkowe dni wolne od pracy w 2010 roku dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pokój

- 30 kwietnia 2010 r. w zamianza dzień 1 maja 2010 r. przypadający w dniu wolnym od pracy tj. w sobotę,

- 12 listopada 2010 r. w zamianza dzień 25 grudnia 2010 r. przypadający w dniu wolnym od pracy tj. w sobotę.

 
§ 2
 

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

 
§ 3
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2010-03-30