Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 261.2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego

ZARZĄDZENIE NR 261/2010
Wójta Gminy Pokój
z dnia 18  maja 2010  roku
 
w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
 

Na podstawie art.81 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.1229 z późn. zm.) oraz art. 31 „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 późn. zm.), w związku z przekroczeniem stanów alarmowych na rzekach w gminie Pokój: Stobrawa, Bogacica, Budkowiczanka, Paryski Potok, Kluczborska Struga i ich wystąpieniem z koryt, zarządzam, co następuje:

 
§ 1
 

Ogłaszam alarm przeciwpowodziowy od godz. 800 dnia 18 maja  2010r. na terenie gminy Pokój w sołectwach:

1)            Fałkowice

2)            Domaradz

3)            Kopalina

4)            Zawiść

5)            Domaradzka Kuźnia

6)            Dąbrówka Dolna

7)            Krzywa Góra

8)            Ładza

9)            Krogulna

10)        Siedlice

11)        Lubnów

§ 2
 

W sołectwach, w których ogłoszono alarm przeciwpowodziowy należy w szczególności:

-         przekazać mieszkańcom informację o ogłoszeniu alarmu powodziowego,

-         monitorować poziom wód w rzekach,

-         monitorować stan urządzeń hydrotechnicznych.

 
§ 3
 

Informacje o podjętych działaniach oraz sytuacji powodziowej przekazywane będą do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Namysłowie oraz do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu.

 
§ 4
 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pokój.

 
§ 5
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 
 
 
Wójt Gminy                                 
 
Barbara Zając                                     


Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Krysiak
Data wytworzenia: 2010-05-18