Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 271/2010 Wójta Gminy Pokój Z dnia 29 czerwca 2010 r. W sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z siedzibą w Pokoju przy ul. Sienkiewicza 8

Zarządzenie nr 271/2010
Wójta Gminy Pokój
Z dnia 29 czerwca 2010 r.
 
 

W sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z siedzibą w Pokoju przy ul. Sienkiewicza 8

 
 

Na podstawie art. 262 ust 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240)oraz art. 30 ust 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111) oraz § 6 Uchwały Rady Gminy Nr XLIII/324/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy zarządzam co następuje:

 
§ 1
  1. Udzielić krótkoterminowej pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z siedzibą w Pokoju przy ul. Sienkiewicza 8 w wysokości 18.000 zł na realizację projektu pod nazwą: Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
  2. Pożyczka jest nieoprocentowana
  3. Termin spłaty pożyczki ustala się do dnia 31 października 2010 r.
  4. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
 
§ 2

Szczegółowe warunki przekazania i spłaty pożyczki określi zawarta umowa.

 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Maryjowski
Data wytworzenia: 2010-06-29