Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 272/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie planu finansowego wydatków jednostek budżetowych na 2010 rok

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 272/2010
Wójta Gminy Pokój
z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie planu finansowego wydatków jednostek budżetowych na 2010 rok

 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1240) oraz art. 247 oraz 249 ust 1 pkt 1 oraz ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)

Wójt Gminy Pokój zarządza, co następuje:
 
 
§ 1.

W związku podjęciem przez Radę Gminy Pokój uchwały Nr XLIII/324/2010 w dniu 28 czerwca 2010 r. dostosowuję do dokonanych zmian w budżecie:

  1. plan finansowy wydatków urzędu gminy na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 (PDFzałącznik nr 1 część 1.pdf, PDFzałącznik nr 1 część 2.pdf) do niniejszego zarządzenia.
  2. plan finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 (PDFzałącznik nr 2 część 1.pdf, PDFzałącznik nr 2 część 2.pdf) do niniejszego zarządzenia.
  3. plan finansowy wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokoju na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 (PDFzałącznik nr 3.pdf) do niniejszego zarządzenia.
  4. plan finansowy wydatków Publicznego Przedszkola w Pokoju na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 (PDFzałącznik nr 4.pdf) do niniejszego zarządzenia.
  5. plan finansowy wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej w Domaradzu na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 (PDFzałącznik nr 5.pdf) do niniejszego zarządzenia.
 
 
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w biuletynie informacji publicznej.


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Maryjowski
Data wytworzenia: 2010-06-29