Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 283/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój za pierwsze półrocze 2010 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 283/2010
Wójta Gminy Pokój
z dnia 28 lipca 2010 roku
 

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój za pierwsze półrocze 2010 roku

 

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240), Wójt Gminy Pokój zarządza, co następuje:

 
§ 1

Przedstawia Radzie Gminy Pokój i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój za pierwsze półrocze 2010 r., stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu gminy Pokój oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 283/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 lipca 2010 r. 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Maryjowski
Data wytworzenia: 2010-07-28

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-09-2010
  przez: Tomasz Zimoch
 • opublikowano:
  02-09-2010 14:40
  przez: Tomasz Zimoch
 • zmodyfikowano:
  28-10-2013 08:37
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 2665
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl