Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 283/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój za pierwsze półrocze 2010 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 283/2010
Wójta Gminy Pokój
z dnia 28 lipca 2010 roku
 

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój za pierwsze półrocze 2010 roku

 

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240), Wójt Gminy Pokój zarządza, co następuje:

 
§ 1

Przedstawia Radzie Gminy Pokój i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój za pierwsze półrocze 2010 r., stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu gminy Pokój oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 283/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 lipca 2010 r. 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Maryjowski
Data wytworzenia: 2010-07-28