Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 37/2013 Wójta Gminy Pokój z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

ZARZĄDZENIE NR  37/2013
Wójta Gminy Pokój
z dnia 10 czerwca 2013 roku

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

Na podstawie art.81 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.1229 z późn. zm.) oraz art. 31 „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 późn. zm.), w związku ze wzrostem stanów wód w rzekach w gminie Pokój: Stobrawa, Bogacica, Budkowiczanka, Paryski Potok, Kluczborska Struga oraz niekorzystną prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej  zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam pogotowie  przeciwpowodziowe od godz. 900 dnia 10 czerwca 2013r. na terenie gminy Pokój w sołectwach:

 1. Fałkowice
 2. Domaradz
 3. Kopalina
 4. Zawiść
 5. Domaradzka Kuźnia
 6. Dąbrówka Dolna
 7. Krzywa Góra
 8. Ładza
 9. Krogulna
 10. Siedlice
 11. Lubnów
 12. Pokój
 13. Zieleniec

§ 2

W sołectwach, w których ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe należy w szczególności:

 • przekazać mieszkańcom informację o ogłoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego,
 • monitorować poziom wód w rzekach,
 • monitorować stan urządzeń hydrotechnicznych.

§ 3

Informacje o podjętych działaniach oraz sytuacji powodziowej przekazywane będą do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Namysłowie oraz do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pokój.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Krysiak
Data wytworzenia: 2013-06-10